Menu

Původní telefonní číslo 354  596 587 již není (a nebude) funkční, využívejte druhý kontaktní telefon - 736 481 607.

Základní škola a mateřská škola Plesná
ZŠMŠ Plesná, p.o.

Pedagogické sbory v letech 1945 – 2008

1945/1946

20. 8. 1945
Alois Píchovec odborný učitel, pověřený řízením věcí školských školy měšťanské

17. 1. 1946
Jaroslav Hynek, řídící učitel národní školy

Josef Třasák, odborný učitel
Libuše Švarcová-Jiříková, ruční práce, domácí nauka

1946/1947

Jaroslav Hynek- řídící učitel národní školy
Alois Píchovec – ředitel měšťanské školy(ruský jazyk, výtvarná výchova, rýsování)
Josef Třasák (do 30. 4. 1947) (počty, fyzika, přírodopis, biologie, chemie, zpěv,   těles.výchova)
Milada Skálová- občanská výchova, zeměpis, dějepis, počty, výtv.výchova, psaní a ruční práce, těles. výchova)
Libuše Švarcová-Jiříková – dívčí ruční práce
František Hampl (od 1. 5. 1947)

1947/1948

Alois Píchovec-ředitel do 31. 3. 1948 přeložen,kreslení, rýsování, počty                                                           
Jaroslav Šnajdr – zatímní ředitel od 1. 4. 1948
František Hampl – počty, fyzika, dějepis, čtení, těles.výchova, zeměpis, chemie, biologie, sloh, mluvnice, občanská výchova, třídní učitel IV. ročníku a JUK
Naděžda Roudová – mluvnice, dějepis, psaní, biologie, zeměpis, těles.výchova, občanská výchova, čtení, sloh, zpěv, ruční práce, kreslení, třídní učitelka I. ročník
Markéta Klímová – učitelka domácích nauk, ruční práce (přeložena)
Hedvika Vodzinská – ruský jazyk (učí současně i v Lubech)
Josef  Poklop (místní administrátor) – náboženství římsko-katolické
učitelé z Chebu – náboženství českobratrské a československé
Vladimír Hainall – český jazyk, občanská výchova, dějepis, fyzika, chemie, biologie, rýsování, těles.výchova, třídní učitel II. ročníku
Ludmila Hnízdová – učitelka domácích nauk, dívčí ruční práce
Marta Zahrádková – český jazyk, matematika, dějepis, občanská výchova, rýsování, třídní učitelka
Dragica Myslíková – matematika, zeměpis, fyzika, chemie, těles.výchova, rýsování, třídní učitelka

1948/1949

Jaroslav Šnajdr – ředitel, čeština, občanská výchova, tělesná výchova, kreslení
Naděžda Roudová – český jazyk, dějepis, hudební výchova, třídní učitelka ve II. třídě  do 15. 2. 1949 přeložena
Dragica Myslíková – matematika, zeměpis, chemie, těles.výchova, třídní učitelka JUK
Ludmila Hnízdová – učitelka domácích nauk, vaření,
Lubomír Škarda –český jazyk, přírodopis, kreslení, občanská výchova, třídní učitel v I. třídě  do 12. 10. 1948 přeložen
Miloslav Ješuta – matematika, fyzika, rýsování, třídní učitel ve III.. třídě
Hedvika Vodzinská – ruský jazyk, těles.výchova
Olga Fafejtová – náboženství římsko-katolické

1949/1950

Jaroslav Šnajdr – ředitel, český jazyk, občanská výchova, kreslení
Jan Kurka – třídní učitel III. a IV. ročníku, matematika, fyzika, rýsování, kreslení, těles.výchova, hudební výchova
Eva Píšová –třídní učitelka I. ročník, domácí naukam občanská výchova, náboženství římsko-katolické
Hedvika Vodzinská – ruský jazyk
Dragica Myslíková – třídní učitelka ve II. ročníku, český jazyk, chemie, zeměpis, dějepis, těles.výchova, přírodopis, hudební výchova
Věra Nováková – zeměpis, dějepis, občanská nauka

1950/1951

František Merhout – ředitel, občanská nauka, zeměpis, fyzika
Jan Kurka – třídní učitel IV. ročník, matematika, rýsování, kreslení, pěvecký kroužek
Dragica Stará-Myslíková – třídní učitelka III. ročníku, přírodopis, chemie, fyzika, kreslení, hudební výchova
Eva Píšová – třídní učitelka I. ročníku, český jazyk, tělesná výchova, zeměpis, domácí nauky
Hedvika Vodzinská – ruský jazyk, tělesná výchova
Josef Had – třídní učitel II. ročníku, český jazyk, zeměpis, tělesná výchova, dějepis
J. Votava – český jazyk, tělesná výchova, dějepis, fyzika

Karel Bílek – školník

1951/1952

František Merhout – ředitel, občanská nauka, dějepis, zeměpis
Jiří Mattlas – třídní učitel IV. ročník, matematika, rýsování, tělesná výchova, branná výchova, kreslení
Marie Linhartová – učitelka, přírodopis, chemie, fyzika, nauka o domácnosti, zpěv
Věra Blažková – učitelka
Ludmila Zemanová
Nikolaj Danilevský – třídní učitel III. ročník, ruský jazyk, zeměpis
Zdeněk Bicek- třídní učitel II. ročník, český jazyk, kreslení, přírodopis
Marie Linhartová- třídní učitelka I. ročník,
O. Horáková
Eva Píšová
Dragica Myslíková

Od 15. 11. 1951 spojena střední škola s národní školou

Jaroslav Hynek – ředitel
František Merhout – zástupce ředitele

1952/1953

František Merhout - ředitel
Národní škola
Koláčková – zástupkyně, třídní učitelka 1. třídy , kreslení
Dagmar Pecová – třídní učitelka 2. třídy, kreslení, ruský jazyk, ruční práce, psaní
Jiřina Šmolíková – třídní učitelka 3. třídy, zpěv
Zdeněk Votýpka – třídní učitel 4. třídy, tělesná výchova, branná výchova
Věra Blažková – Hnilicová, třídní učitelka 5. třídy,
Marie Schmidtová – třídní učitelka 5. třídy
Niedermaierová - němčina

Střední škola
Pavel Beran – třídní učitel 1. ročníku, český jazyk, ruský jazyk, zeměpis, dějepis
Marie Linhartová – třídní učitelka 2. ročníku, český jazyk, přírodopis, zeměpis, tělesná výchova, branná výchova, domácí nauky, chemie
Jiří Mattlas – třídní učitel 3. ročníku, matematika, kreslení, fyzika, rýsování

Karel Bílek – školník
Dvořáková Josefa, Kusková Barbora – uklízečky
Bílková Marie, Flaksová Helena, Valchová Marie – kuchařky

1953/1954

František Merhout – ředitel, ústava, dějepis, fyzika
J.Šotová  – třídní učitelka 1. třída, kreslení, hudební výchova
Blanka Havlíčková – třídní 2. třída, zpěv, kreslení
Kosařová – třídní 3. tř., tělesná výchova, biologie,
Jiřina Šmolíková – třídní 4. tř., kreslení a rýsování
Marie Schmidtová – třídní 5. tř., ruský jazyk
Pavel Beran – třídní 6. tř., český a ruský jazyk, tělesná výchova, hudební výchova,
Zdeněk Bicek – třídní 7. tř., český jazyk, matematika, dějepis
Marie Linhartová – třídní 8.tř., matematika, biologie, fyzika, chemie, tělesná výchova
Karla Koláčková – zástupkyně, český jazyk, dějepis, zeměpis
Michal – matematika, fyzika, biologie, rýsování

Šedivá, Kučerová – vychovatelky v družině mládeže
Karel Glazer – školník
Kusková, Marianusová, Balová – uklízečky
Walzlová, Flaxová – kuchařky

1954/1955

František Merhout – ředitel školy, ústava
Pavel Beran – zástupce ředitele, ruský a český jazyk, dějepis
Ludmila Hajná – 1. A, hudební výchova
Jaroslava Zavadilová – 1. B, výtvarná a hudební výchova
Eva Salátová – 1. C
Jana Horneková – 2. třída, tělesná výchova
Blanka Havlíčková – 3. třída, ruský jazyk
Arnošt Štěpán – 4. třída
Marie Schmidtová – 5. třída
Karla Štěpánková – 6. třída, český jazyk, biologie, zeměpis, kreslení, dějepis
Marie Linhartová – 7. třída, český jazyk, matematika, fyzika, chemie, biologie
Zdeněk Bicek – 8. třída, matematika, dějepis, rýsování, fyzika, hudební výchova, zeměpia
Stanislav Daněk – český jazyk, ruský jazyk,
Hana Votýpková
Kovaříková

1955/1956

Františk Merhout – ředitel, matematika
Bláhová - Břízová – 1.A
Jaroslava Zavadilová – 1. B
Hajná – 2. A, dějepis
Ret – 2. B
Jana Horneková – 3. A
Hana Votýpková – 4. A český a ruský jazyk
Hanzalová, Srp – 5.A přeložena,
Srp - přírodopis
Švédová – 6.A
Švehla – 7.A
Miroslav Bříza – 8.A
Panková -  český jazyk
Pecháček
Vondružková
Josef Vích – matematika, fyzika
Stanislav Daněk - český a ruský jazyk
Květoslava Malíková – 5.A český jazyk, matematika

Kučerová, Šedivá – družina mládeže

1956/1957

František Merhout – ředitel
Stanislav Daněk
Josef Vích
Sztachová
Krista Bradschetlová
Zdeňka Žiláková
Dvořáková
Jaroslava Zavadilová
Bláhová - Břízová
Hajná
Hana Votýpková
Jana Horneková
Helena Milerová
Bayerlová
Zdeněk Votýpka

Kučerová, Šedivá – družina mládeže

1960/61

František Merhout – ředitel, občanská výchova, zeměpis
Marie Jišková – třídní učitelka 1.A (Jana Kokešová)
Hana Votýpková – třídní učitelka 1.B
Jitka Tomanová – třídní učitelka 2.A
Krista Bradschetlová – třídní učitelka 2. B
J. Taliánová – třídní učitelka 3.A
Věra Petáková – třídní učitelka 3.B
Jan ? – třídní učitel 4.A, zeměpis
J. Kaňka – třídní učitel 4.B
Jana Horneková – třídní učitelka 5.A (Marie Jišková)
Josef Jiška – třídní učitel 5.B
Františka Fetterová ? – třídní učitelka 6.A   (Miroslava Maxová?), chemie, biologie, praktická cvičení v dílnách a pozemcích, český jazyk
Eva Cvrčková – třídní učitelka 6.B dějepis, ústava ČSR a SSSR, český jazyk a ruský jazyk
Ivo Doubek – třídní učitel 7.A, kreslení, tělesná výchova
Miroslav Kitnar – třídní učitel 7.B český a ruský jazyk
Josef Vích – třídní učitel 8.A, matematika, kreslení, rýsování, hudební výchova, český jazyk
Zdeněk Votýpka – tělesná výchova, matematika

1961/62

František Merhout – ředitel, zeměpis
Zdeněk Votýpka – zástupce ředitele, tělesná výchova
Jarmila Magrotová – třídní učitelka 1.A
Marie Jišková – třídní učitelka 1.B
Marie Flaksová – třídní učitelka 2.A
Marie Urbánková – třídní učitelka 2.B
Jitka Doubková – třídní učitelka 3.A
J. Janošcová – třídní učitelka 3.B
J. Taliánová – třídní učitelka 4.A
Věra Petáková , Hana Votýpková – třídní učitelka 4.B
Josef Jiška – třídní učitel 5.A
Josef Wimmer? – třídní učitel 6.A, český jazyk, hudební výchova, ústava ČSR a SSSR
Krista Bradschetlová – třídní učitelka 6.B, matematika, tělesná výchova, chemie
Miroslava Taxová? – třídní učitelka 7.A, český jazyk, biologie, praktická cvičení v dílnách a pozemcích
J. ? – třídní učitel 7.B, fyzika, praktická cvičení v dílnách a pozemcích
Ivo Doubek  – třídní učitel 8.A, matematika, tělesná výchova, kreslení, rýsování
Miroslav Kitnar – třídní učitel 8.B, český a ruský jazyk,
Josef Vích – třídní učitel 9.A,  kreslení, rýsování, hudební výchova, praktická cvičení v dílnách a pozemcích, matematika
K. Skála – dějepis, zeměpis
Jana Kokešová – praktická cvičení v dílnách a pozemcích, biologie, chemie

1962/63

František Merhout – ředitel, zeměpis
Stanislava Hanzalová nebo Hanzlová? – třídní učitelka 1.A
Hana Votýpková – třídní učitelka 1.B
A. Šviderová – třídní učitelka 2.A
Marie Jišková – třídní učitelka 2.B
Marie Flaksová – Cetlová – třídní učitelka 3.A
Marie Urbánková – třídní učitelka 3.B
Olga Kvapilová, Jitka Doubková – třídní učitelka 4.A
Jarmila Janošcová – třídní učitelka 4.B
J. Taliánová – třídní učitelka 5.A
Věra Petáková – třídní učitelka 5.B
Věra Maloušková - Szláviková – třídní učitelka 6.A, práce v domácnosti, dějepis, výtvarná výchova, český jazyk
Václav Rybáček – třídní učitel 6.B, hudební výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova, ruský jazyk, zeměpis
Jana Kokešová – třídní učitelka 7.A, pracovní vyučování, biologie, přírodopis, chemie
Krista Bradschetlová – třídní učitelka 7.B,  tělesná výchova, matematika, práce v domácnosti, chemie
J. Nosek  – třídní učitel 8.B, fyzika, matematika
Miroslava Maxová – třídní učitelka 8.A, český jazyk,
Miroslav Kitnar – třídní učitel 9. B, český a ruský jazyk,
Ivo Doubek ? – třídní učitel 9.A, matematika, výtvarná výchova, rýsování
Zdeněk Votýpka - tělesná výchova
Josef Jiška – biologie – přírodopis, pracovní vyučování
M. Bartošová-Boušková – dějepis, zeměpis, bilologie, přírodopis,
Josef Vích – pracovní vyučování
Josef Fait – matematika, fyzika
Olga Kvapilová – dějepis, zeměpis, biologie, přírodopis

1963/64

Zdeněk Votýpka – ředitel, dějepis, matematika
Jarmila Janošcová, Marie Cetlová – třídní učitelka 1.A
Stanislava Hanzalová  – třídní učitelka 2.A
Růžena Hluchá, Jitka Doubková – třídní učitelka 3.A
Jana Urbanová – třídní učitelka 3.B, pracovní vyučování, přírodopis
Marie Urbánková-Horčičková – třídní učitelka 4.A
Eva Pachovská – třídní učitele 4.B
Marie Jišková – třídní učitelka 5.A
J. Taliánová – třídní učitelka 6.A, český jazyk, zeměpis, tělesná výchova, dějepis
 Jana Kokešová – třídní učitelka 6.B
Miroslav Kitnar – třídní učitelka 7.A český a ruský jazyk, fyzika
Ivo Doubek – třídní učitel 7.B, matematika, výtvarná výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova
Jana Kokešová – třídní učitelka 8.A, dějepis, chemie, pracovní vyučování, přírodopis
Krista Bradschetlová – třídní učitelka 8.B, matematika, němčina, tělesná výchova,
Miroslava Taxová  – třídní učitelka 9.A, český jazyk,
Olga Kvapilová – třídní učitelka 9.B,
Josef Vích – matematika, rýsování, hudební výchova, pracovní vyučování
Noska ?- fyzika
Jitka Doubková – zeměpis, výtvarná výchova
Výprachtická –přírodopis
Jarmila Dolejšová

1964/65

Zdeněk Votýpka – ředitel, tělesná výchova, matematika
Stanislava Hanzalová, J. Fialová – třídní učitelka 1.A
Jana Urbanová – třídní učitelka 1.B
Marie Cetlová – třídní učitelka 2.A
Jitka Doubková – třídní učitelka 3.A
Věra Szláviková – třídní učitelka 4.A
Růžena Hluchá, Josef Král – třídní učitel 4.B
Marie Horčičková – třídní učitelka 5.A
Eva Pachovská – třídní učitelka 5.B
Josef Vích – třídní učitel 6.A, matematika, pracovní vyučování
Božena Hammerlová – třídní učitelka 6.B, zeměpis, ruský jazyk, přírodopis
J. Taliánová – třídní učitelka 7.A, tělesná výchova, český jazyk, dějepis
Jana Kokešová – třídní učitelka 7.B přírodopis, chemie, pracovní vyučování, dějepis
Miroslav Kitnar – třídní učitel 8.A, český a ruský jazyk, fyzika,
Ivo Doubek – třídní učitel 8.B, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika, pracovní vyučování
Krištofová – dějepis, hudební výchova, český jazyk,
Lansdorfová – ruský jazyk, tělesná výchova
Juta Stadtlerová – německý jazyk

1965/66

Zdeněk Votýpka – ředitel, tělesná výchova, matematika
Marie Jišková – třídní učitelka 1.A
Ladislav Bechník – třídní učitel 2.A
Marie Cetlová – třídní učitelka 3.A
Marcela Hejduková – třídní učitelka 4.A, výtvarná výchova
Marie Horčičková – třídní učitelka 4.B, dějepis
Věra Szláviková – třídní učitelka 5.A
Růžena Hluchá – třídní učitelka 5.B
Eva Pachovská – tělesná výchova, ruský jazyk,
Zdeňka Krištofová – třídní učitelka 6.A, český jazyk, hudební výchova, dějepis
Krista Bradschetlová, Eva Pachovská, Čapková – třídní 6.B, matematika, fyzika, německý jazyk
Josef Vích – třídní učitel 7.A, matematika, pracovní vyučování, hudební výchova
Božena Hammerlová – třídní učitelka 7.B, pracovní vyučování, přírodopis, zeměpis, německý jazyk
Jaroslava Taliánová – třídní učitelka 8.A, český jazyk, dějepis,
Jana Kokešová – třídní učitelka 8.B, pracovní vyučování, chemie, přírodopis,
Miroslav Kitnar – třídní učitel 9.A, český a ruský jazyk, fyzika
Zdeněk Rubý – fyzika, tělesná výchova
Čapková – ruský jazyk, tělesná výchova,
Josef Fait – fyzika, pracovní vyučování, matematika
Stadtlerová – německý jazyk
Dvořák? – výtvarná a tělesná výchova

1966/67

Karel Hloušek – ředitel školy, přírodopis
Josef Fait – zástupce ředitele
Irena Rubá – třídní učitelka 1.A
Marie Jišková – třídní učitelka 2.A
Ladislav Bechník – třídní učitel 3.A
Marie Cetlová, J. Hantáková – třídní učitelka 4.A
Růžena Hluchá  - třídní učitelka 4.B
Věra Szláviková – třídní učitelka 5.A
Ivana Lansdorfová-Strenková –
Jarmila Magrotová – třídní učitelka 5.B
Marcela Hejduková – třídní učitelka 6.A, dějepis, pracovní vyučování, výtvarná výchova
Eliška Pospíšilová – třídní učitelka 6.B, hudební výchova, rýsování, matematika, dějepis
Zdeněk Rubý – třídní učitel 7.A, fyzika, matematika, tělesná výchova
Marie Soulková – třídní učitelka 7.B, ruský jazyk, český jazyk, dějepis
Josef Vích – třídní učitel 8.A, rýsování, hudební výchova, pracovní vyučování, matematika, český jazyk
Božena Hammerlová – třídní učitelka 8.B, zeměpis, tělesná výchova, německý jazyk, pracovní vyučování, přírodopis
Jaroslava Hantáková, Miroslav Kittnar – třídní učitel 9.A
Jana Kokešová – třídní učitelka 9.B, chemie, přírodopis, pracovní vyučování
Miroslav Kitnar – český a ruský jazyk
Josef Fait – matematika, fyzika
Aloisie Klímová – tělesná výchova, český jazyk,
Josef Jiška – tělesná výchova, pracovní vyučování, dějepis, zeměpis
Stadtlerová – německý jazyk

1967/68

Karel Hloušek – ředitel, přírodopis, tělesná výchova
Marie Jišková – třídní učitelka 1.A, vaření
Irena Rubá – třídní učitelka 2.A
Jaroslava Hantáková, Marie Cetlová – třídní učitelka 3.A
Ladislav Bechník – třídní učitel 4.A, hudební výchova
Jarmila Magrotová – třídní učitelka 5.A
Růžena Hluchá – třídní učitelka 5.B
Věra Křížová
Zdeněk Rubý – třídní učitel 6.A, matematika, fyzika, rýsování
Božena Hammerlová – třídní učitelka 6.B, zeměpis, přírodopis, německý jazyk, tělesná výchova
Aloisie Klímová – třídní učitelka 7.B, tělesná výchova, český jazyk,
Eliška Pospíšilová, Marie Horčičková – třídní učitelka 7.A
Marie Horčičková – občanská výchova, český jazyk
Josef Jiška – třídní učitel 8.A, dějepis, zeměpis, tělesná výchova, pracovní vyučování
Jana Kokešová – třídní učitelka 8.B, chemie, přírodopis, pracovní vyučování, občanská výchova, dějepis
Josef Vích – třídní 9.A, český jazyk, matematika, výtvarná výchova, hudební výchova
Miroslav Kitnar – ruský jazyk, občanská výchova
Vacková – hudební výchova, matematika, dějepis
Věra Szláviková – hudební výchova
Josef Fait – matematika, fyzika

1968/69

Karel Hloušek – ředitel, tělesná výchova, přírodopis
Věra Szláviková – třídní učitelka 1.A
Irena Rubá – třídní učitelka 1.B
Marie Jišková – třídní učitelka 2.A
Růžena Hluchá – třídní učitelka 3.A
Marie Cetlová – třídní učitelka 4.A
Jarmila Chocholáčová, V. Hloušková – třídní učitelka 5.A
Josef Jiška – třídní učitel 6.A, dějepis, zeměpis, pracovní vyučování, tělesná výchova
Zdeněk Rubý – třídní učitel 6.B, matematika, fyzika
Ladislav Bechník – třídní učitel 7.A, výtvarná výchova, matematika, občanská výchova
Božena Hammerlová – třídní učitelka 7.B, zeměpis, přírodopis, hudební výchova
Marie Horčičková – třídní učitelka 8.A, český jazyk, dějepis
Aloisie Klímová – třídní učitelka 8.B, občanská výchova, český jazyk, tělesná výchova
Jana Kokešová – třídní učitelka 9.B, chemie, pracovní vyučování, občanská výchova
Miroslav Kitnar – třídní učitel 9.A, český jazyk, dějepis,
Anna Lejsková – ruský jazyk, výtvarná výchova
Josef Vích – hudební výchova, dějepis, matematika
Josef Fait – matematika

1969/70

Karel Hloušek – ředitel, přírodopis, pracovní vyučování
Marie Jišková – třídní učitelka 1.A
Věra Szláviková – třídní učitelka 2.A
Irena Rubá – třídní učitelka 2.B
Růžena Hluchá – třídní učitelka 3.A
Ladislav Bechník – třídní učitelka 4.A
V. Hloušková – třídní učitelka 5.A
Jana Kokešová – třídní učitelka 6.A, matematika, pracovní vyučování, přírodopis, chemie
Miroslav Kitnar – třídní učitel 7.A, český jazyk, ruský jazyk, občanská výchova
Zdeněk Rubý – třídní učitel 7.B, tělesná výchova , matematika, fyzika
Marie Horčičková – třídní učitelka 8.A, český jazyk, pracovní vyučování
Božena Herziková – třídní učitelka 8.B, německý jazyk, pracovní vyučování, zeměpis, dějepis, přírodopis
Aloisie Klímová – Špindlerová – třídní učitelka 9.A, český jazyk, tělesná výchova, občanská výchova,
Josef Vích – hudební výchova, dějepis, pracovní výchova,  dějepis, matematika
Marie Šibalová – ruský jazyk, výtvarná výchova, dějepis
Josef Fait – fyzika

1970/71

Karel Hloušek – ředitel, tělesná výchova, pracovní vyučování, přírodopis
V. Hloušková – třídní učitelka 1.A
Jarmila Chocholáčová – třídní učitelka 1.B
Marie Jišková, Milada Havlovičová – třídní učitelka 2.A
Věra Szláviková – třídní učitelka 3.A
Irena Rubá – třídní učitelka 3.B
Růžena Hluchá – třídní učitelka 4.A
Marie Cetlová – třídní učitelka 5.A
Jana Kokešová – třídní učitelka 6.A, chemie, přírodopis, pracovní vyučování, tělesná výchova
Zdeněk Rubý – třídní učitel 7.A, fyzika, matematika, rýsování, pracovní vyučování,
Miroslav Kitnar – třídní učitel 8.A, český a ruský jazyk, občanská výchova
Petr Křepelka – třídní učitel 8.B, dějepis, zeměpis, pracovní vyučování, přírodopis
Marie Horčičková – třídní učitelka 9.A, český jazyk, dějepis, pracovní vyučování
Anna Hynková – tělesná a výtvarná výchova, český jazyk
 Ladislav Bechník – výtvarná výchova, občanská výchova, český jazyk,
 V. Vomela – matematika, hudební výchova,

1971/72

Karel Hloušek – ředitel
Irena Rubá – třídní učitelka 1.A
V. Hloušková – třídní učitelka 2.A, výtvarná výchova
Růžena Hluchá – třídní učitelka 2.B
Milada Havlovičová , Olga Sládková – třídní učitelka 3.A
Věra Szláviková – třídní učitelka 4.A, výtvarná výchova
Marie Cetlová – třídní učitelka 4.B, přírodopis
Jana Kokešová – třídní učitelka 5.A
Petr Křepelka – třídní učitel 6.A, chemie, přírodopis, pracovní vyučování, zeměpis
Vladimír Vomela – třídní učitel 7.A, dějepis, matematika, hudební výchova
Zdeněk Rubý – třídní učitel 8.A, fyzika, přírodopis, matematika, tělesná výchova, pracovní vyučování, rýsování
Miroslav Kitnar – třídní učitel 9.A, český a ruský jazyk, občanská výchova
Marie Horčičková – český jazyk, dějepis, pracovní vyučování
Ladislav Bechník – občanská výchova, výtvarná výchova,
Anna Hynková-Tvrdíková– tělesná výchova, pracovní vyučování, český jazyk, němčina

1972/73

Ladislav Bechník – ředitel, občanská výchova, výtvarná výchova,
Marie Jišková – třídní učitelka 1.A
Irena Rubá – třídní učitelka 2.A, pracovní vyučování
Růžena Hluchá – třídní učitelka 3.A
Milan Flaksa – třídní učitel 4.A
Jana Kokešová – třídní učitelka 5.A, chemie
Marie Cetlová – třídní učitelka 5.B
Vladislav Řežábek – třídní učitel 6.A, německý jazyk, český jazyk, zeměpis, tělesná výchova
Marie Horčičková – třídní učitelka 7.A, dějepis, český jazyk, pracovní vyučování
Vladimír Vomela – třídní učitel 8.A, hudební výchova, matematika, branná výchova, zeměpis
Zdeněk Rubý – třídní učitel 9.A, matematika, fyzika, pracovní vyučování, rýsování, tělesná výchova
Miroslav Kitnar – ruský jazyk, občanská výchova,
Libuše Vodičková – přírodopis, tělesná výchova, pracovní vyučování

1973/74

Ladislav Bechník – ředitel, občanská výchova, výtvarná výchova
Irena Rubá – třídní učitelka 1.A
Marie Jišková – třídní učitelka 2.A, pracovní vyučování
Růžena Hluchá – třídní učitelka 3.A, pracovní vyučování
Jarmila Chocholáčová – třídní učitelka 4.A
Marie Cetlová – třídní učitelka 5.A
Alena Stahlová – třídní učitelka 6.A, ruský jazyk, dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova
Jana Kokešová – třídní učitelka 6.B, přírodopis, tělesná výchova, pracovní vyučování, chemie
Zdeněk Rubý –třídní učitel 7.A, matematika, fyzika, pracovní vyučování, rýsování, tělesná výchova
Marie Horčičková – třídní učitelka 8.A, český jazyk, dějepis,
Vladimír Vomela – třídní učitel 9.A, matematika, hudební výchova, branná výchova
Petr Křepelka – zeměpis, pracovní vyučování, tělesná výchova, přírodopis,
Miroslav Kitnar – občanská nauka, český jazyk,

1974/75

Václav Datel – ředitel, občanská nauka, chemie
Marie Jišková – třídní učitelka 1.A
Irena Rubá – třídní učitelka 2.A, pracovní vyučování,
Růžena Hluchá – třídní učitelka 3.A, pracovní vyučování
Jarmila Chocholáčová – třídní učitelka 4.A
Marie Cetlová – třídní učitelka 5.A
Alena Stahlová – třídní učitelka 6.A, ruský jazyk, hudební výchova,
Jana Kokešová – třídní učitelka 7.A, výtvarná výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova, matematika, přírodopis
Zdeněk Rubý- třídní učitel 8.A, matematika, fyzika, rýsování, pracovní vyučování
Marie Horčičková – třídní učitelka 9.A, český jazyk, dějepis, výtvarná výchova, pracovní vyučování
Petr Křepelka – přírodopis, tělesná výchova, branná výchova, zeměpis, pracovní vyučování
Miroslav Kitnar – občanská výchova, český jazyk,

1975/1976

Václav Datel – ředitel, chemie, občanská nauka
Irena Rubá – třídní učitelka 1.A
Marie Jišková – třídní učitelka 2.A, pracovní vyučování
Marie Cetlová – třídní učitelka 3.A
Růžena Hluchá – třídní učitelka 4.A, pracovní vyučování, hudební výchova
Jarmila Chocholáčová – třídní učitelka 5.A
Marie Horčičková – třídní učitelka 6.A, český jazyk, dějepis,
Karla Lukešová – třídní učitelka 7.A, český jazyk, matematika
Jana Kokešová – třídní učitelka 8.A, pracovní vyučování, tělesná výchova, přírodopis, výtvarná výchova
Zdeněk Rubý – třídní učitel 9.A, matematika, fyzika, pracovní vyučování, rýsování,
Miroslav Kitnar – ruský jazyk, občanská výchova,
Petr Křepelka – přírodopis, tělesná výchova, branná výchova, pracovní vyučování

Eismanová, Bechníková - ŠD

1976/1977

Václav Datel – ředitel, pracovní vyučování, chemie
Miroslav Kitnar – ruský jazyk, občanská výchova, český jazyk
Marie Jišková – třídní 1.A
Irena Rubá – třídní 2.A
Jarmila Chocholáčová – třídní 3.A
Marie Cetlová – třídní 4.A
Růžena Hluchá – třídní 5.A, hudební výchova
Drahoslava Hudaňová – třídní 6.A, český jazyk, ruský jazyk, pracovní vyučování
Marie Horčičková – třídní 7.A, dějepis, výtvarná výchova, český jazyk,
Petr Křepelka – třídní  8.A, branná výchova, zeměpis, přírodopis, tělesná výchova,
Jana Kokešová – třídní 9.A, přírodopis, tělesná výchova, výtvarná výchova, 
Marta Dvořáková – matematika, fyzika, rýsování, pracovní vyučování,

Bechníková, Jelenová - ŠD

1977/1978

Václav Datel – ředitel, fyzika, chemie
Miroslav Kitnar – ruský jazyk,  občanská výchova
Irena Rubá – třídní 1.A
Marie Jišková – třídní 2.A
Růžena Hluchá – třídní 3.A, hudební výchova
Jarmila Chocholáčová – třídní 4.A
Marie Cetlová – třídní 5.A
Jana Kokešová – třídní 6.A,  český jazyk, přírodopis, tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní vyučování
Jiří Beneš – třídní 7.A, matematika, rýsování, zeměpis
Marie Horčičková – třídní 8.A, český jazyk, dějepis,
Petr Křepelka – třídní 9.A, pracovní vyučování, přírodopis, zeměpis, branná výchova
J. Eretová – hudební výchova
Zdeněk Diviš - fyzika, zeměpis (nástup na vojnu)
Oskar Lehár – občanská výchova

Bechníková, Prostředníková - ŠD

1978/1979

Václav Datel – ředitel, občanská nauka, chemie
Miroslav Kitnar – ruský jazyk, český jazyk
Růžena Hluchá – třídní 1.A
Jarmila Chocholáčová – třídní 1.B
Irena Rubá – třídní 2.A, pracovní vyučování
Marie Jišková – třídní 3.A
Marie Cetlová – třídní 4.A
Stanislava Borusjuková – třídní 5.A, pracovní vyučování
Petr Křepelka – třídní 6.A, zeměpis, přírodopis, tělesná výchova, pracovní vyučování, branná výchova
Jana Kokešová, Zdeněk Diviš – třídní 7.A, tělesná výchova, výtvarná výchova, přírodopis, pracovní vyučování
Jiří Beneš – třídní 8.A, matematika,
Marie Horčičková – třídní 9.A, český jazyk, dějepis,
Dagmar Macková – český jazyk, tělesná výchova, výtvarná výchova
Zdeněk Diviš – fyzika, hudební výchova, pracovní vyučování, dějepis

Bechníková, Chlapíková - ŠD

1979/1980

Václav Datel – ředitel, občanská výchova, chemie
Miroslav Kitnar – ruský jazyk,
Stanislava Borisjuková – třídní 1.A
Marie Cetlová – třídní 1.B
Růžena Hluchá – třídní 2.A
Jarmila Chocholáčová – třídní 2.B
Irena Rubá –třídní  3.A
Marie Jišková – třídní 4.A
Marie Opekarová – třídní 5.A, český jazyk, hudební výchova,
Marie Horčičková – třídní 6.A, český jazyk, dějepis, výtvarná výchova
Petr Křepelka – třídní 7.A, branná výchova, zeměpis, přírodopis, pracovní vyučování, tělesná výchova
Zdeněk Diviš – třídní 8.A, fyzika, výtvarná výchova, pracovní vyučování
Jiří Beneš – třídní 9.A, matematika,

Bechníková, Jurčíková Hana - ŠD

1980/1981

Marie Cetlová - ředitelka
Miroslav Kitnar – ruský jazyk, občanská výchova
Miroslava Divišová – třídní 1.A
Marie Jišková – třídní 2.A, pracovní vyučování
Jarmila Chocholáčová – třídní  3.A
Irena Rubá – třídní 4.A
Jiří Beneš – třídní 5.A, matematika
Zdeněk Diviš – třídní 6.A, hudební výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova, fyzika
Marie Horčičková – třídní 7.A, český jazyk, dějepis
Petr Křepelka – třídní 8.A, branná výchova, zeměpis,
Jana Hanzová – pracovní vyučování, tělesná výchova, výtvarná výchova, chemie

Bechníková , Hluchá, Janková - ŠD

1981/1982

Marie Cetlová ředitelka
Miroslav Kitnar – zástupce ředitelky, ruský jazyk,
Miroslava Divišová – třídní učitelka 1.A
Irena Rubá – třídní učitelka 1.B
Marie Jišková – třídní učitelka 2.A, pracovní vyučování
Růžena Hluchá – třídní učitelka 3.A, hudební výchova
Jarmila Chocholáčová – třídní učitelka 4.A
Petr Křepelka – třídní učitel 5.A
Jiří Beneš – třídní učitel 6.A, matematika, rýsování
Zdeněk Diviš – třídní učitel 7.A, fyzika, hudební výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova
Marie Horčičková – třídní učitelka 8.A, český jazyk, dějepis
Jana Hanzová – třídní učitelka 9.A, tělesná výchova, pracovní vyučování, výtvarná výchova, chemie
Petr Křepelka – branná výchova, zeměpis, přírodopis, tělesná výchova
Alena Hejzková – český jazyk, dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova
Šolc – český jazyk, dějepis, občanská výchova

Bechníková, Bláhová , Vymazalová, Bučinská – ŠD

1982/1983

Marie Cetlová – ředitelka, občanská výchova
Miroslav Kitnar –zástupce ředitelky,  ruský jazyk, občanská výchova
Miroslava Divišová – třídní učitelka 1.A
Jarmila Chocholáčová – třídní učitelka 1.B
Milada Nedvědová – třídní učitelka 2.A
Irena Rubá – třídní učitelka 2.B
Marie Jišková – třídní učitelka 3.A, pracovní vyučování
Růžena Hluchá – třídní učitelka 4.A, pracovní vyučování
Jana Hanzová – třídní učitelka 5.A, výtvarná výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova, chemie
Petr Křepelka – třídní učitel 6.A, dějepis, zeměpis, přírodopis, tělesná výchova
Marie Horčičková – třídní učitelka 7.A, český jazyk, dějepis,
Zdeněk Diviš – třídní učitel  8.A, dějepis, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní vyučování tělesná výchova
A. Bořil – matematika, 
 
Bechníková, Janková, Vymazalová – ŠD

1983/1984

Marie Cetlová – ředitelka školy, dějepis, občanská výchova
Kitnar zástupce ředitelky, ruský jazyk, občanská výchova
Růžena Hluchá – třídní učitelka 1.A
Miroslava Divišová – třídní učitelka 2.A
Jarmila Chocholáčová – třídní učitelka 2.B, hudební výchova
Ivana Hloušková – třídní učitelka 3.A, výtvarná výchova
Irena Rubá – třídní učitelka 3.B, pracovní vyučování
Marie Jišková – třídní učitelka 4.A, přírodověda, pracovní vyučování
Zdeněk Diviš – třídní učitel 5.A, hudební výchova, pracovní vyučování, fyzika
Jana Hanzová – třídní učitelka 6.A, výtvarná výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova, chemie, praktika z chemie, biologicko-chemické praktikum
Petr Křepelka – třídní učitel 7.A, zeměpis, přírodopis, biologicko-chemické praktikum, dějepis, praktika z chemie
Marie Horčičková – třídní učitelka 8.A, český jazyk, dějepis
Václav Impseil – matematika,

Bechníková, Janková, Vymazalová - ŠD

1984/1985

Marie Cetlová – ředitelka, občanská výchova, dějepis
Miroslav Kitnar – zástupce ředitele, ruský jazyk, občanská výchova
Marie Jišková – třídní učitelka 1.A
Růžena Hluchá, Stanislava Borisjuková – třídní učitelka 2.A
Miroslava Divišová, Stanislava Borisjuková – třídní 3.A
Jarmila Chocholáčová – třídní učitelka 3.B
Zdeněk Ježek – třídní učitel 4.A
Irena Rubá – třídní učitelka 4.B
Marie Horčičková – třídní učitelka 5.A, český jazyk, dějepis
Zdeněk Diviš – třídní učitel 6.A, fyzika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova
Jana Hanzová – třídní učitelka 7.A, chemie, výtvarná výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova, chemicko-biologická praktika
Petr Křepelka – třídní učitel 8.A, zeměpis, přírodopis, tělesná výchova, chemicko-biologická praktika
Václav Impseil – matematika
Pohnán – matematika

Bechníková, Janková, Vymazalová –ŠD

1985/1986

Marie Cetlová – ředitelka, dějepis, občanská výchova
Kitnar – zástupce ředitele, ruský jazyk, občanská výchova
Jana Dvořáková – třídní učitelka 1.A
Irena Rubá – třídní učitelka 1.B
Marie Jišková – třídní učitelka 2.A
Růžena Hluchá – třídní učitelka 3.A
Stanislava Borisjuková – třídní učitelka 4.A
Jarmila Chocholáčová – třídní učitelka 4.B
Václav Impseil – třídní učitel 5.A, matematika,
Petr Křepelka – třídní učitel 5.B, zeměpis, přírodopis, chemicko-biologická praktika
Marie Horčičková – třídní učitelka 6.A, český jazyk,
Zdeněk Diviš – třídní učitel 7.A, fyzika, hudební výchova, pracovní vyučování, základy techniky, tělesná výchova
Jana Hanzová – třídní učitelka 8.A, chemie, výtvarná výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova, chemicko-biologická praktika
Martina Neckářová – ruský jazyk, dějepis, přírodopis, výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova

Janková, Vymazalová, Floriánová – ŠD
Provozní zaměstnanci – uklizečky – J. Flaksová, J. Bláhová, P. Flaksová,  ŠD – J. Bigazová, topič – Flaksa, školník - Zaňák

1986/1987

Marie Cetlová - ředitelka školy, občanská výchova, dějepis
Miroslav Kitnar – zástupce ředitele, český jazyk, ruský jazyk
Jarmila Chocholáčová – třídní učitelka 1.A
Stanislava Borisjuková – třídní učitelka 2.A
Irena Rubá – třídní učitelka 2.B, matematika
Marie Jišková – třídní učitelka 3.A
Růžena Hluchá – třídní učitelka 4.A
Jana Hanzová – třídní učitelka 5.A, výtvarná výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova, chemicko-biologická praktika, chemie
Milena Eckertová – třídní učitelka 5.B, přírodopis, tělesná výchova,
Kočí – třídní učitel 6.A, matematika
Petr Křepelka – třídní učitel 6.B, občanská výchova, zeměpis, přírodopis, tělesná výchova, chemicko-biologická praktika
Marie Horčičková – třídní učitelka 7.A, český jazyk,
Zdeněk Diviš – třídní 8.A,  základy techniky, pracovní vyučování, fyzika,  hudební výchova
Martina Neckářová – ruský jazyk, dějepis
Jarmila Chocholáčová

1987/1988

Marie Cetlová – ředitelka, přírodopis, dějepis, občanská výchova
Kitnar – zástupce, ruský jazyk,
Miroslava Divišová – třídní učitelka 1.A, ruský jazyk, dějepis, přírodopis,
Růžena Hluchá – třídní učitelka 1.B
Jarmila Chocholáčová – třídní učitelka 2.A
Stanislava Borisjuková, Irena Rubá – třídní učitelka 3.A, výtvarná výchova,
Marie Jišková – třídní učitelka  4.A, pracovní vyučování
Jiří Beneš – třídní učitel 5.A, zeměpis, matematika, tělesná výchova
Monika Kánská – třídní učitelka 6.A, český jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova
Martina Neckářová – Grillová – třídní učitelka 6.B, ruský jazyk, dějepis, přírodopis,
Zdeněk Diviš – třídní učitel 7.A, fyzika, pracovní vyučování, tělesná výchova, matematicko-fyzikální praktika
Jana Hanzová – třídní učitelka 7.B, přírodopis, chemie, pracovní vyučování, tělesná výchova,
Marie Horčičková – třídní učitelka 8.A, český jazyk, dějepis,
Václav Kárník – matematicko-fyzikální praktika, výtvarná výchova, matematika,

1988/1989

Marie Cetlová – ředitelka, ruský jazyk, přírodopis, občanská výchova
Miroslav Kitnar- zástupce, ruský jazyk
Marie Jišková – třídní učitelka 1.A, pracovní vyučování
Růžena Hluchá – třídní učitelka 2.A
Jarmila Chocholáčová – třídní učitelka 3.A
Jana Dvořáková – třídní učitelka 4.A, tělesná výchova,
Irena Rubá – třídní učitelka 5.A, zeměpis, matematika, výtvarná výchova, dějepis
Jiří Beneš – třídní učitel 6.A, zeměpis, tělesná výchova, matematika
Jana Rendlová-Kuželková – třídní učitelka 7.A, matematika, chemie,
Miroslava Divišová – třídní učitelka 7.B, dějepis, český jazyk, přírodopis, výtvarná výchova, tělesná výchova
Zdeněk Diviš – třídní učitel 8.A, pracovní vyučování, tělesná výchova, fyzika
Jana Hanzová – třídní učitelka 8.B, tělesná výchova, pracovní vyučování, výtvarná výchova, chemie, přírodopis
Ivana Heřmanová – český jazyk, občanská výchova,
Blažena Pašková – Lvová – hudební výchova, německý jazyk,
Kulhánková

1989/1990

Marie Cetlová – ředitelka, ruský jazyk
Miroslav Kitnar – zástupce, ruský jazyk
Miroslava Divišová – třídní učitelka 1.A
Marie Jišková – třídní učitelka 2.A
Jana Dvořáková  - třídní učitelka 3.A
Růžena Hluchá – třídní učitelka 3.B
Jarmila Chocholáčová – třídní učitelka 4.A
Jana Hanzová – třídní učitelka 5.A, dějepis, přírodopis, tělesná výchova
Irena Rubá, Josef Fait – třídní učitel 6.A, zeměpis, matematika, dějepis
Josef Fait – zeměpis, matematika, tělesná výchova, dějepis
Ivana Heřmanová – třídní učitelka 7.A, dějepis, občanská výchova, český jazyk,
Zdeněk Diviš – třídní učitel 8.B, zeměpis, fyzika, pracovní vyučování, tělesná výchova
Jana Kuželková – třídní učitelka 8.A, matematika, chemie,
Marian Páchnik –výtvarná výchova, zeměpis, tělesná výchova, český jazyk
Urbánková?
Blažena Lvová – hudební výchova, německý jazyk
Křížová

1990/1991

František Švehla – ředitel školy
Jarmila Chocholáčová – třídní učitelka 1. A
Miroslava Divišová – třídní učitelka 2.A
Marie Jišková – třídní učitelka 3.A
Zdeněk Diviš – třídní učitel 5.A, zeměpis, hudební výchova, fyzika, pracovní vyučování, technická výchova, tělesná výchova
Josef Fait – třídní učitel 7.A, občanská výchova, matematika, tělesná výchova
Marie Horčičková – český jazyk,
Jana Kuželková – zeměpis, chemie
Jana Hanzová – tělesná výchova, přírodopis,
H. Mladěnková – německý jazyk
Irena Rubá
Marie Cetlová
Křížová
Miroslav Kitnar – dějepis, výtvarná výchova
Blažena Lvová – hudební výchova, německý jazyk

1991/1992

František Švehla – ředitel, český jazyk,
Marie Horčičková – český jazyk,
Marie Jišková – třídní 4.B, pracovní vyučování
Blažena Lvová – třídní 5.A, hudební výchova, německá konverzace
Marie Cetlová
Jarmila Chocholáčová – třídní 2.A
Miroslava Divišová –třídní 3.A
Zdeněk Diviš – třídní 6.A, zeměpis, pracovní vyučování, hudební výchova, technická výchova
Křížová
Jana Kuželková – třídní 5.B, chemie, fyzika, dějepis, zeměpis
Jana Hanzová – výtvarná výchova, pracovní vyučování
Josef Fait – třídní 8.A, matematika
Růžena Hluchá – třídní 4.A
Miroslav Kitnar – občanská výchova, výtvarná výchova
Irena Rubá
Hana Mladěnková – německá konverzace, přírodopis

1992/1993

František Švehla – ředitel, český jazyk
Marie Horčičková – český jazyk,
Marie Jišková – třídní 1.A
Blažena Lvová – třídní 6.A, německý jazyk, hudební výchova
Marie Cetlová – třídní 5.A, výtvarná výchova, dějepis, zeměpis, přírodopis, hudební výchova, tělesná výchova
Jarmila Chocholáčová – třídní 3.A
Miroslava Divišová – třídní 4.A
Zdeněk Diviš – třídní 7.A, pracovní vyučování, fyzika, zeměpis, hudební výchova,
Kamínková – dějepis, tělesná výchova, občanská výchova
Jana Hanzová – tělesná výchova, pěstitelství, přírodopis,
Jana Kuželková – třídní 6.B, dějepis, matematika, chemie
Růžena Hluchá – pracovní vyučování
Irena Rubá – matematika, občanská výchova
Miroslav Kitnar – český jazyk, dějepis, občanská výchova,
Ivana Křížová
MiladaJanková

1993/1994

Jan Vodička – ředitel, tělesná výchova,
Marie Cetlová – třídní 5.A, dějepis, výtvarná výchova, český jazyk, zeměpis, přírodopis, hudební výchova, tělesná výchova
Zdeněk Diviš – třídní 8.A, zeměpis, fyzika, technická výchova, hudební výchova
Miroslava Divišová – třídní 1.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova
Jana Hanzová – třídní 6.A, tělesná výchova, pěstitelství, přírodopis,
Marie Horčičková – třídní 6.A, český jazyk,
Jarmila Chocholáčová – třídní 4.A, hudební výchova, výtvarná výchova
Marie Jišková – třídní 2.A, rodinná výchova
Jana Kuželková – třídní 7.B, matematika, chemie, dějepis,
Blažena Lvová – třídní 7.A, německý jazyk, hudební výchova
Irena Rubá – matematika, občanská výchova, dějepis,
Ladislav Bechník – český jazyk, občanská výchova, zeměpis, výtvarná výchova, přírodopis, hudební výchova,
Růžena Hluchá – rodinná výchova
Jiřina Lorenzová – pracovní vyučování, ŠD

1994/1995

Jan Vodička – ředitel, tělesná výchova
Miroslava Divišová – třídní 2.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova
Marie Jišková – třídní 3.A, rodinná výchova
Zdeněk Diviš – třídní 5.A, fyzika, technická výchova, tělesná výchova
Marie Cetlová – třídní 6.A, český jazyk, dějepis, zeměpis, sportovní výchova, tělesná výchova
Jana Hanzová – třídní 7.B, přírodopis, pěstitelství, tělesná výchova
Jarmila Chocholáčová
Růžena Hluchá – rodinná výchova, hudební výchova,
Marie Horčičková – třídní 7.A, český jazyk,
Blažena Lvová – třídní 8.A, německý jazyk, hudební výchova,
Jana Kuželková – třídní 8.B, zeměpis, matematika, chemie,
Ladislav Bechník – výtvarná výchova, hudební výchova, český jazyk
Irena Rubá – dějepis, občanská výchova, matematika
Zdeněk Rubý – matematika
Jiřina Lorenzová – pracovní vyučování, výtvarná výchova, ŠD

1995/1996

Jan Vodička – ředitel, tělesná výchova
Miroslava Divišová – třídní 3.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, tělesná výchova
Věra Vaňousová – třídní 4.A
Marie Cetlová – třídní 5.A, český jazyk, výtvarná výchova, dějepis
Andrea Černá –třídní 5.B, zeměpis, přírodopis, tělesná výchova, výtvarná výchova, chemie
Irena Rubá – matematika, občanská výchova, zeměpis, výtvarná výchova, dějepis
Zdeněk Diviš – třídní 6.A, zeměpis, fyzika, hudební výchova, technická výchova, tělesná výchova
Jana Kuželková – třídní 7.A, matematika,
Jana Hanzová –třídní 8.B, přírodopis, pěstitelství, tělesná výchova, zeměpis,
Růžena Hluchá – rodinná výchova
Marie Horčičková – třídní 8.A, český jazyk,
Jiřina Lorenzová, pracovní vyučování,  výtvarná výchova, ŠD

1996/1997

Jan Vodička – ředitel , tělesná výchova
Miroslava Divišová – třídní 1.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova
Růžena Hluchá – třídní 4.A, český jazyk, vlastivěda, matematika, přírodověda, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova
Marie Cetlová – třídní 5.A, český jazyk, vlastivěda, přírodověda, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, sportovní výchova
Věra Vaňousová – třídní 5.B, český jazyk
Blažena Lvová – německý jazyk,
Irena Rubá – matematika, občanská výchova, rodinná výchova, dějepis
Jarmila Chocholáčová – hudební výchova, pracovní vyučování
Andrea Černá – třídní 6.A, dějepis, zeměpis, přírodopis, výtvarná výchova, chemie
Zdeněk Diviš – třídní 7.A, fyzika, hudební výchova, pracovní vyučování, technická výchova
Jana Kuželková –třídní 8.A,  matematika,
Marie Horčičková – třídní 9.A, český jazyk,
Jana Hanzová – třídní 9.B, přírodopis, pěstitelství, tělesná výchova, rodinná výchova, zeměpis
Jiřina Lorenzová – pracovní vyučování, ŠD

1997/1998

Jan Vodička – ředitel, tělesná výchova
Miroslava Divišová – třídní 1.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, psaní, pracovní vyučování, tělesná výchova
Alena Jelínková – třídní 2.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní vyučování, tělesná výchova
Marie Horčičková – třídní 6.A, český jazyk, dějepis, občanská výchova
Andrea Černá – třídní 7.A, dějepis, občanská výchova, přírodopis, výtvarná výchova, tělesná výchova, rodinná výchova, chemie
Zdeněk Diviš – třídní 8.A, zeměpis, fyzika, hudební výchova, pracovní vyučování, technická výchova, tělesná výchova
Jana Kuželková – třídní 9.A, občanská výchova, matematika,
Marie Cetlová – sportovní výchova
Blažena Lvová – německý jazyk,
Jana Hanzová – tělesná výchova, pěstitelství, rodinná výchova, přírodopis
Věra Vaňousová?
Jarmila Chocholáčová?
Růžena Hluchá?
Jiřina Lorenzová – ŠD

1998/1999

Jan Vodička – ředitel, tělesná výchova
Alena Jelínková – třídní 1.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova
Věra Vaňousová – třídní 1.B, pracovní činnosti, český jazyk, prvouka, matematika, výtvarná výchova, tělesná výchova
Miroslav Divišová – třídní 2.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, psaní, pracovní vyučování, tělesná výchova
Inge Kulhánková – třídní 3.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
Jana Kuželková – třídní 6.A, občanská výchova, matematika,
Marie Horčičková – třídní 7.A, český jazyk, dějepis,
Andrea Černá – třídní 8.A, dějepis, občanská výchova, přírodopis, chemie, výtvarná výchova, tělesná výchova
Barbora Peterková – německý jazyk,
Zdeněk Diviš – třídní 9.A, občanská nauka, zeměpis, fyzika, hudební výchova, technická výchova, tělesná výchova
Jana Hanzová – přírodopis, pěstitelství, rodinná výchova,
Jiřina Lorenzová – ŠD

1999/2000

Jan Vodička – ředitel, tělesná výchova
Naďa Dingová – třídní 1.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
Miroslava Divišová –třídní 1.B, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
Alena Jelínková – třídní 2.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova
Věra Vaňousová – třídní 2.B, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
Marie Cetlová – třídní 3.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
Inge Kulhánková – třídní 4.A, český jazyk, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova, vlastivěda, přírodověda
Zdeněk Diviš – třídní 6.A, občanská výchova, zeměpis, fyzika, hudební výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
Jana Kuželková – třídní 7.A, občanská výchova, matematika,
Marie Horčičková – třídní 8.A, český jazyk, dějepis
Andrea Černá – třídní 9.A, dějepis, občanská výchova, přírodopis, chemie, výtvarná výchova, tělesná výchova, rodinná výchova
Jana Hanzová – pěstitelství, občanská výchova, rodinná výchova, pracovní činnosti
Barbora Peterková – německý jazyk
Jiřina Lorenzová – ŠD

2000/2001

Jan Vodička – ředitel, tělesná výchova
Petra Dolejšová – třídní 2.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
Miroslava Divišová –třídní 2.B, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
Inge Kulhánková – třídní 3.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
Věra Vaňousová – třídní 3.B, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
Marie Cetlová – třídní 4.A, český jazyk, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova, vlastivěda, přírodověda
Barbora Peterková – německý jazyk
Jana Hanzová – třídní 5.A, český jazyk, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova, vlastivěda, přírodověda, pěstitelství, rodinná výchova, dějepis
Andrea Černá – třídní 6.A, dějepis, občanská výchova, přírodopis, výtvarná výchova, tělesná výchova, chemie
Zdeněk Diviš – třídní 7.A, občanská výchova, zeměpis, fyzika, hudební výchova, pracovní činnosti,
Jana Kuželková – třídní 8.A, občanská výchova, matematika,
Marie Horčičková – třídní 9.A, český jazyk, dějepis,
Jiřina Lorenzová – ŠD

2001/2002

Jan Vodička – ředitel školy, tělesná výchova
Petra Dolejšová – třídní 3.A, český jazyk, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti,
Šárka Francúzová – tělesná výchova, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti
Věra Vaňousová – třídní 4.A, český jazyk, matematika,
Radka Dyčková – třídní 5.A, vlastivěda, matematika, přírodověda, pracovní vyučování,
německý jazyk , zeměpis, chemie
Inge Kulhánková –  hudební výchova
Andrea Černá – třídní 7.A, dějepis, občanská výchova, přírodopis, výtvarná výchova, tělesná výchova
Božena Štěpánková – matematika
Zdeněk Diviš – třídní 8.A, zeměpis, matematika, fyzika, hudební výchova, pracovní činnosti
Jana Hanzová – třídní 9.A, občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, český jazyk, vlastivěda, pěstitelství
Marie Horčičková – český jazyk, dějepis
Barbora Peterková – německý jazyk
Jiřina Lorenzová – ŠD

2002/2003

Jan Vodička – ředitel, tělesná výchova, pracovní činnosti
Inge Kulhánková – třídní 1.A,
Marie Cetlová – třídní 3.A,
Petra Dolejšová – třídní 4.A, český jazyk, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova, přírodověda
 Šárka Francúzová – vlastivěda, vlastivěda, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
Věra Vaňousová – třídní 5.A, český jazyk, matematika
Božena Štěpánková – třídní 6.A, matematika, fyzika
Barbora Peterková – třídní 7.A, německý jazyk,
Marie Horčičková – český jazyk, dějepis,
Radka Dyčková – třídní 2.A, zeměpis, výtvarná výchova
Andrea Černá – třídní 8.A, dějepis, občanská výchova, zeměpis, přírodopis, chemie, tělesná výchova
Jana Hanzová – třídní 9.A občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, výtvarná výchova, pracovní činnosti, pěstitelství, zeměpis
Schmidtová – hudební výchova
Jiřina Lorenzová – ŠD

2003/2004

Alena Brabcová – ředitelka,český jazyk, dějepis
Petra Dolejšová – třídní 5.A, český jazyk,matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova pracovní činnosti
Dana Dvořáčková – třídní 7.A, matematika, fyzika
Marie Horčičková – český jazyk, dějepis,
Barbora Peterková – německý jazyk,
Andrea Černá – třídní 9.A, dějepis, zeměpis, přírodopis, tělesná výchova
Lenka Koňariková – výtvarná výchova, vlastivěda
Schmidtová – hudební výchova
Jana Hanzová – základy ekologie, tělesná výchova, pracovní činnost, rodinná výchova, občanská výchova, přírodověda
Radka Dyčková – německý jazyk
Stanislav Herzig – informatika
Jiřina Lorenzová – ŠD

2004/2005

Alena Brabcová – ředitelka,český jazyk, dějepis, dějepisný seminář
Lenka Burianová (Ladislav Machač) – třídní 8.A, český jazyk, občanská výchova,
Ladislav Macháč – německý jazyk,
Michala Štemberová – německý jazyk,
Jana Hanzová – rodinná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova, domácnost, základy ekologie
Stanislav Herzig – informatika,
Ivan Rambousek – matematika, fyzika, tělesná výchova, sportovní hry
Andrea Černá – zeměpis, přírodopis, chemie
Jana Pszolková – výtvarná výchova
Alena Jelínková
Martina Hanusová
Alena Franková-Weiszdornová
Petra Dolejšová
Radka Dyčková
Jiřina Lorenzová – ŠD

2005/2006

Alena Brabcová – ředitelka, český jazyk, dějepis, dějepisný seminář
Radka Dyčková – zástupkyně, třídní 4.A, německý jazyk, vlastivěda, přírodověda, matematika
Alena Jelínková – třídní 1.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova, pracovní činnosti
Petra Dolejšová – třídní 2.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
Martina Hanusová – třídní 3.A, český jazyk, prvouka, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova
Alena Franková-Weiszdornová – třídní 5.A, anglický jazyk, český jazyk
Ivan Rambousek – třídní 6.A, matematika, fyzika, tělesná výchova, sportovní hry
Andrea Černá – třídní 7.A, přírodopis, občanská výchova, chemie, tělesná výchova, zeměpis,
Jana Hanzová, Jaroslava Štréblová – třídní 8.A, rodinná výchova, přírodopis, chemie, tělesná výchova, pěstitelství, domácnost
Jaroslava Štréblová – výtvarná výchova, vlastivěda, rodinná výchova
Lenka Burianová – třídní 9.A, český jazyk, dějepis, občanská výchova, domácnost,
Jiří Beneš – matematika, fyzika, zeměpis
Jaromír Bílek – informatika
Jana Schneiderová – hudební výchova
Jiřina Lorenzová – ŠD

2006/2007

Alena Brabcová – ředitelka, český jazyk, dějepis
Radka Dyčková – zástupkyně, přírodopis, chemie
Petra Dolejšová – 1. stupeň, anglický jazyk
Alena Jelínková – 1. stupeň, anglický jazyk
Anna Judytková –1. stupeň, anglický jazyk
Alena Franková-Weiszdornová - 1. stupeň, anglický jazyk
Alexandra Janečková – 1. stupeň, vlastivěda, přírodověda
Martina Hanusová – t.č. na mateřské dovolené
Katarína Bílková – rodinná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti,tělesná výchova – dívky
Jaromír Jelínek - třídní 9.A, matematika, fyzika, pracovní činnosti
Ivan Rambousek –  matematika, fyzika, tělesná výchova
Lenka Burianová –  český jazyk, občanská nauka, dějepis
Jana Schneiderová – hudební výchova
Jaromír Bílek – informatika, matematika
Jiřina Lorenzová – ŠD

2007/2008

Alena Brabcová – ředitelka, český jazyk, dějepis
Radka Dyčková – zástupkyně, přírodopis, chemie
Petra Dolejšová – 1. stupeň, anglický jazyk
Alena Jelínková – 1. stupeň, anglický jazyk
Anna Judytková –1. stupeň, anglický jazyk
Alena Franková-Weiszdornová - 1. stupeň, anglický jazyk
Alexandra Janečková – 1. stupeň, vlastivěda, přírodověda
Martina Hanusová – t.č. na mateřské dovolené
Katarína Bílková – rodinná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti,tělesná výchova - dívky
Ivan Rambousek –  matematika, fyzika, tělesná výchova
Lenka Burianová –  český jazyk, občanská nauka, dějepis
Jana Schneiderová – hudební výchova
Jaromír Bílek – informatika, matematika
Jiřina Lorenzová – ŠD

Napsal Mgr. Alena Brabcová

Základní škola

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Adolf

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den boje proti desertifikaci a suchu

Zítra má svátek Milan

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
slabý déšť 21 °C 10 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
vítrJZ, 3.77m/s
tlak1015hPa
vlhkost58%
srážky4.17mm

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru