Menu

Původní telefonní číslo 354  596 587 již není (a nebude) funkční, využívejte druhý kontaktní telefon - 736 481 607.

Základní škola a mateřská škola Plesná
ZŠMŠ Plesná, p.o.

Náplň činnosti ŠPP

 • Zabezpečovat pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
 • Zajišťovat vzájemnou informovanost pedagogických pracovníků
 • Zajišťovat vzájemnou kooperaci mezi pedagogy, případně mezi školou a rodiči
 • Odborně a metodicky podporovat pedagogy i zákonné zástupce
 • Krizová intervence pro žáky
 • Spolupracovat s PPP, SPC, OSPOD a dalšími organizacemi

 

Cíle školního poradenského pracoviště

 • Zkvalitnit sociální klima školy
 • Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky se školním neúspěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • Pracovat s třídními kolektivy
 • Prevenci zacílit na všechny žáky a tím předcházet jejich ohrožení
 • Vyhledávat možná rizika a pracovat se žáky, kteří jsou ohroženi a cíleně se jim věnovat
 • Podílet se na řešení problémů spojených se školní docházkou
 • Sledovat účinnost preventivních programů ve škole a podílet se na jejich vytváření
 • Ke každému žákovi přistupovat individuálně
 • Podílet se na vytváření podmínek pro začlenění žáků se zdravotním postižením a žáků s podpůrnými opatřeními
 • Vyhledávat nadané žáky a pracovat s nimi
 • Pomáhat žákům s výběrem profesní kariéry (kariérové poradenství)
 • Koordinovat služby s poradenskými zařízeními
 • Sledovat úspěšnost a životní dráhu naši absolventů

 

Náplně členů školního poradenského pracoviště

Speciální pedagog a výchovný poradce

 • Aktivně se zapojuje do speciálně-pedagogického poradenství ve škole
 • Ve spolupráci s dalšími odborníky připravuje podmínky pro integraci žáků se zdravotním postižením, dlouhodobě sleduje a ve spolupráci s dalšími pedagogy vyhodnocuje proces individuální integrace
 • Provádí speciálně pedagogické diagnostické činnosti a vede jejich dokumentaci
 • Provádí screening v prvních třídách, vyhledává žáky ohrožené školním neúspěchem
 • Napomáhá při tvorbě IVP a poskytuje reedukační péči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
 • Navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělání školy v oblasti speciální pedagogiky
 • Poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky a pomáhá při jejich aplikaci
 • Spolupracuje s vedením školy při řízení a koordinaci asistentů pedagoga
 • Poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům a žáků se SVP a s potřebou podpůrných opatření nebo jejich zákonným zástupcům
 • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka
 • Vede evidenci své činnosti v rámci ŠPP
 • Zodpovídá za poskytování poradenských služeb ve škole
 • Koordinuje spolupráci třídních učitelů a školního poradenského pracoviště
 • Spolupracuje se školním speciálním pedagogem
 • Spolupracuje a vstupuje do jednání s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC, OSPOD
 • Vyhledává žáky potřebující pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání a kteří vyžadují zvláštní péči v oblasti psychického a sociálního vývoje
 • Předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků
 • Zabezpečuje pedagogicko-psychologické poradenství
 • Průběžně sleduje chování žáků v průběhu školní docházky
 • Pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje se středními školami, firmami a úřadem práce
 • Metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • Spolupracuje s metodiky prevence
 • Podílí se na realizaci preventivního programu školy a konzultuje jeho obsah
 • Úzce spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka
 • Vede si záznamy o své činnosti
 • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

 

Školní metodik prevence

 • Spolupracuje se školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem a třídními učiteli
 • Vytváří a realizuje preventivní program
 • Sleduje aktuální situaci ve škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
 • Poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • Koordinuje poskytování vzdělávacích akcí v oblasti prevence pro pedagogy
 • Spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek
 • Zajišťuje informovanost žáků a zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc žákům, kteří mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy
 • Úzce spolupracuje s externími metodiky prevence
 • Ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc zákonným zástupcům
 • Podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit
 • Pomáhá při vytváření nabídky volnočasových aktivit školy
 • O své práci si vede písemné záznamy
 • Jedenkrát ročně předkládá řediteli školy zprávu o plnění školního preventivního programu
 • Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

 

Pracovník pro organizační záležitosti a tematiku nadaných žáků

 • Koordinuje činnost ŠPP
 • Podává informace, který z pracovníků ŠPP řeší danou problematiku
 • Řeší otázky spojené se součinností pracovníků ŠPP a dalších osob nebo institucí
 • Zprostředkovává pedagogickým pracovníkům informace o nadaných žácích a prací s nimi, aktivně se zapojuje do jejich vyhledávání

Svátek

Svátek má Vincent, Vincenc

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den monitoringu diabetu

Zítra má svátek Anastázie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Pranostika na akt. den

Na svatého Rudolfa se má nahlížet do úlů, a jestli včely nemají dost potravy, má se jim na schod měsíce doplnit.

Aktuální počasí

dnes, neděle 14. 4. 2024
zataženo 17 °C 8 °C
zataženo, mírný západní vítr
vítrZ, 6.58m/s
tlak1020hPa
vlhkost51%

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru