Menu

Původní telefonní číslo 354  596 587 již není (a nebude) funkční, využívejte druhý kontaktní telefon - 736 481 607.

Základní škola a mateřská škola Plesná
ZŠMŠ Plesná, p.o.

Charakteristika školy

škola

Součástmi právního subjektu Základní škola a mateřská škola Plesná, příspěvková organizace jsou základní škola, která sídlí ve Školní ulici 254 a Spojovací 80, školní jídelna a školní družina se sídlem tamtéž a mateřská škola se sídlem Lázeňská 387 a Školní 254.  Od 1. 9. 2013 byla součástí školy bývalá základní škola praktická, tedy třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které sídlily v ulici Spojovací 80. Nyní již škola tuto budovu nevyužívá, budova byla předána zpět městu Plesná. Kapacita školy je 270 žáků.

mateřská škola

Mateřská škola je školou  trojtřídní s kapacitou 84 dětí. Všechna oddělení fungují s celodenním provozem. Děti jsou rozděleny do jednotlivých oddělení podle věku.    Školní družina má dvě oddělení, jedno ve Školní 254, druhé ve Spojovací 80. Kapacita ŠD je 67 dětí.

školka

Historie školy

 Podle zápisů v kronice školy z let 1926 – 1966 byla zjištěna data zahájení činnosti mateřské školy - 26. 10. 1946, školní družiny - září 1951 a  školní jídelny - 15. listopadu 1937. V budově ve Školní 254 začalo vyučování ve školním roce 1909- 1910.

Historie školství v Plesné je zmapována od poloviny 18. století, kdy byly v kostelní  škole vyučovány ještě společně děti katolického i evangelického vyznání. V roce 1764 došlo k rozdělení kostelních škol a byla zřízena katolická škola v tanečním sále Starého hostince / Krämling/. V roce 1829 byla katolická škola přestěhována do nové budovy, v níž později sídlil farní úřad.  Evangelická škola se do nové budovy přestěhovala v roce 1877 / později zde byla evangelické fara/.v roce 1864 přešly kostelní školy pod státní správu. V roce 1874 byla státní škola umístěna v budově evangelické fary / dům čp. 168/. V roce 1902 vznikla trojtřídní veřejná škola, která se později rozrostla na pětitřídní. Navštěvovalo ji 538 žáků. V roce 1909 vznikla lidová škola ve Šnekách, které byly samostatnou obcí.

 stará škola

V roce 1905 rozhodlo obecní zastupitelstvo o stavbě nové školní budovy. Ta byla dokončena v roce 1910, náklady činily 300 000 korun. Na tehdejší dobu šlo o velice moderní stavbu. V roce otevření měla škola 471 žáků, opravdu jen žáků – chlapců, protože děvčata začala do školy chodit až v roce 1915.

historie školy

 Ve dvacátých letech – v roce 1925 – došlo k rozšíření školního hřiště u školy, mělo v té době 50 metrů na délku a 30 metrů na šířku. Dále bylo vybudováno doskočiště s rozběhovou dráhou a doplněno cvičební nářadí o hrazdu, kladinu, kruhy, tyč a lano na šplhání. Škole však chybí samostatná tělocvična. O její stavbě bylo rozhodnuto v roce 1928, stavba byla zahájena v rok později a tělocvična byla slavnostně otevřena 16. listopadu roku 1930.

tělocvična

V roce 1926 byla v Plesné otevřena česká menšinová škola s jednou třídou, která v důsledku zabrání Sudet zanikla v roce 1938.

V roce 1945 začala výuka v budově bývalé německé školy, postavené v roce 1910, v niž základní škola sídlí dodnes.

Budova a vybavení školy

Budova základní školy ve Školní 254 je 100 let stará, je opravována a modernizována. V roce 2014 byla vyměněna okna a rekonstruována fasáda budovy ve Školní ulici a tělocvičny.

tělocvična

Ke škole patří budova tělocvičny, která je s hlavní budovou spojena spojovací chodbou. V roce 2017 došlo ke kompletní výměně střešní krytiny na budově tělocvičny.

2017

Škola je obklopena poměrně velkým pozemkem, jenž je využíván jako školní zahrada, za školou e nachází hřiště s umělým povrchem.

  tělocvična

Škola disponuje 14  učebnami, z toho 9 odbornými.  K výuce tělesné výchovy slouží samostatná tělocvična a školní hřiště. Školní družina o jednom oddělení využívá jednu místnost s kabinetem. Zázemí školy je doplněno 9 kabinety, skladem učebnic a 3 kancelářemi. Učitelé mají k dispozici jednu sborovnu.

hřiště

Škola má vyhovující vybavení ICT technologiemi. Od roku 2013 má vlastní síť s dvěma servery, postavenou na operačním systému Windows XP a Win 7, s maskou sítě 255.255.255.0, takže síť je momentálně bez podsítí. V síti je celkem 35 počítačů. V 11 učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule.

Budova ve Spojovací 80 se nachází ve vzdálenosti cca 1 km od hlavní budovy školy. Zde jsou kmenové třídy, pracovní dílna, hudebna s televizorem, audio a video přehrávači, šicí dílna, cvičná kuchyň,  počítačová učebna s připojením na internet, tělocvična, 5 kabinetů, školní družina, hygienické zázemí / šatny, WC, koupelna se sprchou /, sborovna.

Kolem školní budovy je školní pozemek, který se dělí na okrasnou, sportovní a užitkovou část. Jsou zde skleníky, foliovníky, pařeniště, záhonová část a ovocný sad pro pěstování rostlin, také je zde například ohniště, které je používáno při různých školních akcích.

Žáci a pedagogický sbor

Školu navštěvují žáci především z Plesné a dále z Lomničky, případně Velkého Luhu. Na škole nemáme vážnější problémy s různými projevy sociálně patologických jevů. Domníváme se, že důvodů je několik. Jednak je naše základní  škola  menší školou, v níž pedagogové znají v podstatě  všechny děti. Místní vyučující navíc znají jejich rodiče, či rodinné zázemí. Dalším důvodem je skutečnost, že se snažíme problémy starších dětí řešit společně s nimi i jejich rodiči, v případě problémů v celé třídě je svolána společná schůzka vyučujících, žáků i rodičů. V neposlední řadě hraje roli existence žákovského parlamentu (případně ekoparlamentu), ten je každoročně ustaven ze zástupců jednotlivých tříd. Na schůzkách prezentují názory, problémy či nápady a případné návrhy svých spolužáků, zabývají se enviromentální problematikou.

třída

Ve třídách pro žáky se SVP se vzdělávali žáci se sníženými rozumovými schopnostmi, dále se závažnými poruchami učení opakovaně selhávající při výuce na ZŠ, žáci nezvládající učivo běžné ZŠ z důvodů daných komplikovaným rodinným a sociálním prostředím, žáci s různou mírou mentálního postižení. Žáci jsou místní, z DD Plesná nebo z blízkého okolí ze pádové oblasti Luby, Skalná, Křižovatka, Starý Rybník, Nový Kostel. V současné době již neexistuje ani třída pro žáky s LMP, jejíž výuka probíhala v budově Školní 254.

spojovací

Zaměření školy

Hlavním zaměření školy je zaměření na ekologickou výchovu. V roce 2013 škola získala druhý titul Ekoškola. Škola je zapojená v síti M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), která  usiluje o zkvalitnění této výchovy ve výuce i v dalším životě žáků a nabízí metodické materiály, zpracované projekty a kalendář EVVO akcí v celé republice. Škola spolupracuje s plzeňským SEV ( Středisko ekologické výchovy ) Ametyst, Sdružením Tereza Praha a a Ekoškolami v Karlovarském krají.

zahrada

Na škole každoročně probíhají celoškolní projektové dny – Den Země, Školní akademie. Součástí ŠVP školy jsou projekty se zaměřením na EVVO -  Voda,  Elektronický herbář, Les, Živočichové a dále projekt Evropa a my . Každoročně v měsíci květnu nebo červnu probíhá akce zaměřená na chování za mimořádných situací. Je pravidelně připravována ve spolupráci se SDH v Plesné .

Žáci mají možnost každoročně pracovat v řadě zájmových kroužků, které vedou většinou zaměstnanci školy a která je organizována DDM Luby .

Spolupráce školy s rodiči

Škola spolupracuje s rodiči především v rámci Sdružení rodičů, které vybírá každoročně finanční příspěvky, jež jsou využívány na proplacení jízdného í na různé akce - na příspěvek na školní výlety, odměny pro nejlepší žáky na konci školního roku, odměny pro žáky, kteří reprezentovali školu , odměny pro vycházející žáky.

Úvodní schůzka sdružení probíhá v říjnu, rodiče jsou seznamováni s plánem školy na rok. Rodiče se mohou informovat na prospěch a chování žáků v měsících listopad a duben, dále v době konzultačních hodin, které má každý pedagog stanovené, a kromě toho  kdykoliv po domluvě s vyučujícími. Na dění ve škole mají možnost se rodiče podílet i formou členství ve školské radě, jejíž činnost a pravomoci jsou dány Školským zákonem. Ve třídách pro žáky se SVP je letitým problémem nespolupráce a nezájem určité části rodičů.

jídelna

Spolupráce s dalšími subjekty a institucemi

Škola spolupracuje především s DDM Luby, který organizuje zájmovou činnost dětí, dále se ZUŠ Luby, která má ve škole „detašované“ pracoviště. K učitelkám a učitelům dochází každoročně kolem 40 žáků, kteří se učí hře na různé hudební nástroje. Při diagnostikování specifických poruch spolupracuje škola s PPP a SPC. Její zaměstnanci provádějí některá vyšetření přímo ve škole. Škola se zařízením spolupracuje i při stanovení profesní orientace vycházejících žáků.        Velice dobrou spolupráci má škola i s místní knihovou, kam žáci docházejí především v říjnu, v Týdnu knihoven.

Partnerskými  školami základní školy Plesná je  Grundschule v Bad Brambachu a Lebenshilfeschule z Mitterteichu.  Žáci škol se navštěvují při pořádání především různých akcí , například akcí v rámci příhraničních projektů.

Svátek

Svátek má Luboš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Pojďte se vykoupat do řeky

Zítra má svátek Martina

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Pranostika na akt. den

Deštivé léto horší podzimku.

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
déšť 24 °C 16 °C
déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 4.73m/s
tlak1016hPa
vlhkost61%
srážky12.05mm

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie


nahoru