Menu

Původní telefonní číslo 354  596 587 již není (a nebude) funkční, využívejte druhý kontaktní telefon - 736 481 607.

Základní škola a mateřská škola Plesná
ZŠMŠ Plesná, p.o.

Absolventi základní školy v Plesné v letech 1961 - 2008

9.A 1961/62

třídní učitel: Josef Vích  

ředitel školy: František Merhout      

Buchlovská Vítězslava Bureš Oldřich Čekan Štefan Čurčíková Anna Danč Štefan   Daškevičová Marie Dvořák Václav Florianová Kamila Fojtíková Marie Hnízdilová Hana   Hoferica Miloš   Horčička Oldřich   Horčičková Marie   Jirkovský Jaroslav   Kobližková Marie   Kočalka Karel   Kudrnovský Miroslav   Lekeš Jiří   Novák Josef   Ocelíková Jana   Polášek Kristian   Prochovníková Zdena   Světelská Jana   Světelský Karel   Schwob Mojmír   Šedivá Marie   Šibal Josef   Šťastná Eliška   Tonar Josef   Pejrová Irena   Bobošová Helena          

9.A 1962/63

9.B 1962/63

třídní učitel: Ivo Doubek?

třídní učitel: Miroslav Kitnar

ředitel školy: František Merhout

ředitel školy: František Merhout    

Bárta Ivan Horčička Antonín Beránková Marie Hyčka Ladislav Cízler Josef Komparé Rudolf Čeliňák Jan Lankl Ota Dařena Miroslav Michálek Jaroslav Dinga Ondřej Nosková Václava Duchková Libuše Ocelíková Věra Eliáš Alois Peleška Josef Faltusová Drahomíra Pinerová Hana Flaksa Vladimír Prokopová Hildegard Foltýnová Eva Půtová Milena Gembická Klára Romanovská Eva Hammer Karel Schreinerová Ursula Kasal Václav Stupka Stanislav Kubátová Jaroslava Tonar Stanislav Kubr Jaroslav Urbánková Jaroslava Krzeptonová Miluše Utíkal Martin Lörincová Miluše Vala Václav Malý Václav Zemek František Mašek Václav Zima Milan Novotná Libuše Žáčková Alena        

9.A 1963/64

9.B 1963/64

třídní učitel: Miroslava Saxová

třídní učitel: Olga Kvapilová

ředitel školy:Zdeněk Votýpka

ředitel školy: Zdeněk Votýpka    

Beranová Hana Fraenkl Maxmilián Bláhová Marie Hammer Oldřich Bigasová Miluše Hnízdil Miloslav Dařena Jiří Hofericová Emilie Fišerová Věra Horák Jiří Radomír Horčičková Miloslava Kinkalová Vladimíra Horvath Jaroslav Kočalka Jaroslav Kabaluková Marie Matoušek Jan Košatová Marcela Michálková Helena Lipovská Ludmila Sadovská Růžena Neuschl Miroslav Sadovský Jan Polívková Zdena Šibal Štefan Salvová Anna Vala Jiří Strůček Jaroslav Vochoc Václav Tisoňová Anna Vochocová Marie Týml Zdeněk Walzel Josef Votruba Josef Borovičová Marie Winterlingová Renata Blechová Dana Bláhová Marie Šamánková Ivona Salajová Hana Burda Roman Kohout Jiří          

1964/65       -------------------------------------------          

9.A 1965/66

třídní učitel: Miroslav Kitnar  

ředitel školy: Zdeněk Votýpka      

Bárta Vladimír Kupec Artur Bílek Jaroslav Nedoma Karel Brabcová Jiřina Nedvědová Kateřina Čelináková Marie Nosková Zdeňka Dančová Anna Novotná Antonie Dingová Anna Novotný Jiří Diviš Jan Paluková Marie Duka Jan Píša Miroslav Josef Eliáš Václav Richterová Jaroslava Flaksa Miroslav Semanová Miloslava Flaksa Milan Sencová Marie Horčičková Jaroslava Stanko Ladislav Interholz Zdeněk Stibal Josef Janča Václav Šamánková Věra Kočalka Josef Šibrava Zdeněk Kočalková Věra Šťastný Vladimír Kodlová Jana Vochocová Jaroslava Vůjtová Věra          

9.A 1966/67

9.B 1966/67

třídní učitel:

třídní učitel: Jaroslava Hantáková, Miroslav Kitnar, Jana Kokešová

ředitel školy: Josef Fait

ředitel školy: Josef Fait    

Bigasová Ludmila Bednář Jiří Bláha Josef Blažková Jaroslava Čurda Vladimír Heinl Waldemar (odstěhoval se) Dingová Marie Hájková Eva Divišová Marta Mizera Václav Dvořáková Slavěna Mrázková Alena Eliášová Marie Nosková Jindřiška Götz Kurt Nováková Ilona Hoferic Jaroslav Nováková Zdena Horčička Rostislav Novotný Václav Lipovský Jaroslav Pajkoš Josef Menyherth Jan Roth Václav Nosál Jaroslav Stavjaná Taťana Novotný Miroslav Stibingerová Marie Paučo Milan Svatík Josef Řeháková Miroslava Vala Sergej Schuldes Josef Vavricová Květa Swietoňová Anna Vochocová Věra Švejda Petr Žáčková Marie Vaňousová Jaroslava   Vaško Pavel          

9.A 1967/68

třídní učitel: Josef Vích  

ředitel školy: Karel Hloušek      

Bártová Oldřiška Píšová Eva Beranová Zdenka Pohůnek Josef Berze Zdeněk Polívka Miroslav Bílková Alena Sencová Rosalie Čurčík Karel Sojka Štefan Eliášová Amálie Solarová Jaroslava Flaksa Jiří Stibingerová Jaroslava Floriánová Jarmila Struček Josef Hornová Jiřina Svatík Jan Fojtík Jiří Šamánková Dana Járová Danuše Tažej Milan Kroužková Alena Vochocová Anna Köstler Evžen Votrubová Jiřina Urbanovičová Zuzana Wilfer Manfréd        

9.A 1968/69

9.B 1968/69

třídní učitel: Miroslav Kitnar

třídní učitelka: Jana Kokešová

ředitel školy: Karel Hloušek

ředitel školy: Karel Hloušek    

Boučková Jitka Blažek Vladislav Dinga Pavel Dingová Miloslava Dobiášová Jaroslava Diviš Zdeněk Koprušťák Jiří Eliáš Jaroslav Kunová Dana Flaksa Zdeněk Kupec Ota Hammer František Mendoň Boleslav Houska Jan Mocová Renáta Jančová Jiřina Morongová Jindřiška Járová Jana Mrázko Jaroslav Lörincová Marie Nedvěd Zdeněk Menyherth Dušan Ondráčková Jiřina Mladěnka Viktor Pospíchalová Stanislava Rothová Marie Švejdová Marie Salajová Helena Valešová Blanka Trefná Bohumila Vavrica Josef Vašková Vlasta Vlachová Jaroslava Vršovská Věra Zakrzewski Josef Zajíček Vítězslav Žáčková Světlana Pučelíková Jitka Kantor Jaroslav          

9.A 1969/70

třídní učitelka: Aloisie Klímová  

ředitel školy: Karel Hloušek      

Altmanová Anna Korolov Josef Ballová Helena Kropáček Stanislav Beňo Vladimír Kukačka František Berzová Alena Lupták Milan Bigas Josef Menyherth Pavel Bigasová Anna Michálková Jiřina Bláha František Morongová Kateřina Bláha Karel Novák Jan Čelináková Ludmila Orosová Zdenka Duková Elena Sencová Anna Eliášová Anna Slanovodský Miroslav Endler Jan Stanková Jiřina Hromádková Růžena Staňová Jarmila Chlapíková Eva Svoboda Jiří Klepáčková Barbora Vaňková Věra        

9.A 1970/71

třídní učitelka: Marie Horčičková  

ředitel školy: Karel Hloušek      

Bláhová Miluše Koprušťák Milan Bláha Jaroslav Kropáček Jan Bučinská Stanislava Lörincová Jitka Duka Josef Nedvědová Anna Dirbák Josef Novotný Petr Dvořáková Květa Sadovský Stanislav Flaksová Květa Salajová Marta Fungačová Veronika Sencová Eva Faško Viliam Slanovodská Miluše Gallová Gabriela Švejdová Magdalena Hanzal Miroslav Utíkalová Hana Houska Karel Vaňková Zdeňka Kočalková Helena Vochoc Karel Kollárová Věra Vůjta Josef Koňarik František          

9.A 1971/72

třídní učitel: Miroslav Kitnar  

ředitel školy: Karel Hloušek      

Bikarová Jindřiška Koňarik Jiří Boudová Jarmila Kupec Jindřich Cubera Antonín Mašková Marie Čeliňák Pavel Němčeková Lydie Čollová Jiřina Pohůnek Stanislav Gašparovič Jaroslav Procházka Jan Glazer Karel Řeháková Jana Hanzal Jaroslav Svatíková Dana Hlaváčková Danuše Zádrapová Ludmila Hornová Věra Zemek Milan Janková Milada   Jurčíková Ľubica   Kočalková Hana          

9.A 1972/73

třídní učitel: Zdeněk Rubý  

ředitel školy: Ladislav Bechník      

Balog Rudolf Matoušková Jaroslava Bednářová Marie Mazel Roman Dingová Ivana Mrázko Pavel Fojtíková Jarmila Nováková Klára Chlapíková Želmíra Noska Miroslav Ivanič Petr Pospíšil Miloslav Krejčí Jaroslav Rydlová Ivana Kulovaný Adolf Tažejová Olga Kuna František          

9.A 1973/74

třídní učitel: Vladimír Vomela  

ředitel školy: Ladislav Bechník      

Bednářová Květa Jurčíková Jana Bikarová Helena Kejmar Richard Böthigová Barbora Koňarik Milan Duková Hana Pivoňka František Francúz Jaroslav Pospíšil Vladimír Gawlíková Miroslava Richterová Zdeňka Hanzal Ludvík Tauerová Květoslava Hrabinová Alena Trefná Hana Hüttnerová Marie Končeková Anna Jankov Petr          

9.A 1974/75

třídní učitel: Marie Horčičková  

ředitel školy: Václav Datel      

Bláhová Marie Kupcová Lenka Bučinský Josef Maier Josef Fedorová Kateřina Morong Ondřej Flaksová Lenka Ryba Josef Floriánová Zlatuše Vašková Lenka Glazerová Dana Bártová Věra Holoubek Václav Vlachová Vlasta Horčička Miroslav Vymazal Miroslav Kafka Jiří   Koprušťák Pavel          

9.A 1975/76

třídní učitel: Zdeněk Rubý  

ředitel školy: Václav Datel      

Černá Alena   Duhaiová Jana   Fúrička Jiří   Hošťálek Gustav   Jandová Věra   Koňarik Zdeněk   Marek Bohumír   Pap Milan   Procházka Josef   Staňová Eva   Šedivý Karel      

9.A 1976/77

třídní učitelka: Jana Kokešová  

ředitel školy: Václav Datel      

Blahová Anna Pacholíková Alena Bigaz Zdeněk Pospíšil Zdeněk Dyčka Miloš Pinerová Magdalena Grollová Dana Rohožková Alena Houska Štefan Rýdlo Luděk Händlein František Sandner Walter Hüttner Ladislav Schreyer Gustav Kafka Josef Stanko Antonín Kundrátová Hana Štefaňáková Ivana Kunová Jaroslava Valová Olina Kraus Jaroslav Wolf Zbyněk Mladěnková Hana Valíček Jan Kalátová Marie          

9.A 1977/78

třídní učitel: Petr Křepelka  

ředitel školy: Václav Datel      

Beránek Milan Němec Miroslav Bogár Václav Plesl Vladimír Bouda Libor Sedláčková Jiřina Francúz Martin Schveinerová Ilona Francúz Zdeněk Utíkalová Jana Gawlíková Světlana Vaněk Václav Gruber Helmuth Votruba Jan Ivaničová Jitka Vrábelová Eva Kročák Jaroslav Zálešáková Jitka Mocová Anita          

9.A 1978/79

třídní učitelka: Marie Horčičková  

ředitel školy: Václav Datel      

Dančová Blažena Procházková Jana Fedorová Marta Rýdlová Bohumila Fúrička Miroslav Staňová Alena Hluchý Josef Šmíd Josef Horčičková Věra Šrámková Miloslava Janda Václav Valíček Josef Janková Oldřiška Zádrapa Josef Jiška Josef Jurčíková Věra Karban Václav   Kobližková Danuše   Orbán Štefan   Petrůjová Irena          

9.A 1979/80

třídní učitel: Jiří Beneš  

ředitel školy: Václav Datel      

Babošová Jana Jandová Zdeňka Beránková Lenka Norovszká Květuše Bigasová Julie Utíkalová Milada Bogárová Jana Uzola Pavel Dingová Růžena Vrábelová Anna Dojčárová Olga Zálešáková Blanka Gruber Walter Benešová Evelyn        

8.A 1980/81

třídní učitel: Petr Křepelka  

ředitelka školy: Marie Cetlová      

Adamová Marie Lysová Růžena Bělohoubek Miloš Ondušková Kristína Cetl Miroslav Růžičková Jana Floriánová Ivana Svoboda Jan Grollová Jitka Špulková Iveta Gruber Erich Šubrt Jan Holoubková Jana   Horčička Roman   Kalát Miroslav      

9.A 1981/82

třídní učitelka: Jana Hanzová  

ředitelka školy: Marie Cetlová      

Altmanová Jana Müllerová Antonie Bogárová Lenka Palkovičová Ivana Holá Martina Polívka Petr Černá Vladimíra Ráczová Jitka Fatura Petr Roth Petr Fodor Milan Schveiner Jaroslav Glazer Josef Tržilová Anna Grafová Ivana Vasilková Iveta Kopp Libor Veselková Pavla Koudelka Petr Volfová Jana Kratochvílová Jana Vrabelová Jiřina Krupička Jaroslav Holubová Valérie Kubálková Ivana Roubínková Petra Křížová Františka Roubínková Pavla Machalová Iveta Škodová Ivana        

8.A 1982/83

třídní učitel: Zdeněk Diviš  

ředitelka školy: Marie Cetlová      

Banutová Jana Šubrt Jiří Beránková Jaroslava Utíkalová Lenka Bigasová Marcela Vošmik Robert Bigazová Jiřina Zachariáš Robert Flaksová Iveta   Chocholáčová Radka   Janebová Veronika   Kadlec Jan   Lehar Oskar   Machoňová Jindřiška   Mokrá Miroslava   Onduško Ján   Pfortnerová Uršula          

8.A 1983/84

třídní učitelka: Marie Horčičková  

ředitelka školy: Marie Cetlová      

Bogarová Marie Piner Miroslav Brabec Karel Pinerová Vladislava Dingová Pavla Pospíšil Petr Dobiáš Jiří Rajchmanová Petra Eliášová Jarmila Růžičková Irena Fúričková Eva Schreinerová Naděžda Hottmar Milan Stadtler Richard Hoyerová Pavlína Svoboda Martin Kadlec Roman Šmíd Miroslav Karasová Sabrina Tonarová Dana Kubinec František Vlasáková Gabriela Pfortner Helmut Zísler Radek        

8.A 1984/85

třídní učitel: Petr Křepelka  

ředitelka školy: Marie Cetlová      

Augusta Václav Maroušková Jiřina Daškevič Jaroslav Merhoutová Lenka Dinga Rudolf Orbánová Iveta Florián Vlastimil Pitáková Dana Fungač Karel Podestátová Blanka Furiš René Poláček Jan Charvát Jaroslav Rychlý Karel Jirkovská Renata Sadovský Jan Jiška Pavel Sýkora Václav Kůrková Radka Šibal Vlastimil Kvasnicová Monika Uhligová Gertruda        

8.A 1985/86

třídní učitelka: Jana Hanzová  

ředitelka školy: Marie Cetlová      

Banutová Iveta Kubát Luboš Brabcová Šárka Kůta František Černý Petr Lekeš Jiří Dinga Daniel Malá Naděžda Eliáš Rostislav Maroušek Karel Flaksa Jaroslav Menyhérthová Jana Fungačová Jindřiška Merhoutová Jana Hájek Jiří Ocelíková Marcela Hoferic Jaroslav Peterková Jaroslava Horčička Radek Rychlá Jaroslava Horčičková Martina Slevinská Jaroslava Chocholáčová Petra Špulková Simona Jirkovský Jaroslav Zálešák Radek Klír David Žitňanská Petra        

8.A 1986/87

třídní učitel: Zdeněk Diviš  

ředitelka školy: Marie Cetlová      

Balhar Ivan Lys Václav Beránková Lenka Mašek Václav Beránková Martina Mašková Lenka Borovičová Miloslava Mokrá Štěpánka Boučková Lenka Nedomová Alena Cízlerová Hana Sadovský Dalibor Čeliňáková Ladislava Staňová Šárka Dinga Pavel Šedová Petra Dojčár František Šibalová Štěpánka Flaksa Milan Šlechta Karel Hrabinová Blanka Štenclová Andrea Kunc Miroslav Zachariáš Petr Lipovský Petr Zíslerová Veronika Lys Jan Žitňanský Emil        

8.A 1987/88

třídní učitelka: Marie Horčičková  

ředitelka školy: Marie Cetlová      

Balhar Jiří Král Zdeněk Baťhová Marcela Kvasnica Michael Boučková Jana Litvík Jan Dařena Miroslav Peltrám Vladimír Eliáš Josef Piták František Flaksa David Sýkora Milan Chladová Jana Štefaňák Tomáš Jančová Romana Šubrt Pavel Kubát Josef Tyml Miloslav Kubincová Eva Uhligová Petra Kuková Dana Zíka Radek Kopecký Jiří          

8.A 1988/89

třídní učitel: Zdeněk Diviš  

ředitelka školy: Marie Cetlová      

Adamová Emilie Kalina Miroslav Bigas Martin Karban Petr Bílek Jaroslav Kočálková Julie Bušta Radek Koumar Petr Dobiáš Václav Krištof Ladislav Flaksa Jiří Kubincová Iveta Frank Rudolf Kuncová Petra Furišová Silvie Lekeš Daniel Hanková Hana Pěnkava Václav Jančová Simona Štrbák Martin Kabaluk František          

8.B 1988/89

třídní učitelka: Jana Hanzová  

ředitelka školy: Marie Cetlová      

Fialová Blanka Paluka Josef Jedličková Ilona Rácová Justýna Kulendová Naděžda Salajová Martina Lipovský Antonín Sedláčková Alena Malý Pavel Senci Josef Menyhérthová Simona Scherbaumová Sabina Miko Ladislav Šulhof Milan Nedvědová Petra Utíkalová Pavlína Ondušková Mária Walzelová Lenka Onody Bartoloměj Žitňanská Anna        

8.A 1989/90

třídní učitelka: Jana Kuželková  

ředitelka školy: Marie Cetlová          

Balogová Hana Flaksová Julie Bendová Andrea Francúzová Miroslava Bigaz Petr Glaser František Bigaz Radek Hájková Jana Bílek Tomáš Hoyer Roman Bláha Daniel Hůlková Martina Burdová Alexandra Kalina Martin Cízler František Štanclová Iveta Čurčík Karel   Fafílek Jiří   Fischer Vlastimil          

1990/91          

8.A 1991/92

třídní učitel: Josef Rubý  

ředitel školy: František Švehla      

Balog Juraj Molnárová Martina Berky Miroslav Mrázková Klára Bláhová Miroslava Nedvědová Věra Burda Tomáš Němec Libor Bušta Daniel Ocelíková Pavlína Fojtíková Jana Peterková Barbora Hájek Milan Rothová Jana Hoferic Petr Rybová Renata Kadziolka Marian Semanová Ladislava Kamberská Lucie Schaller Tomáš Korhel Martin Skopcová Marie Kunciterová Miroslava Zyka Martin Michalcová Vladimíra Rangelová Lucie Modrovičová Zuzana          

1992/93       ---------------------------------------          

8.A 1993/94

třídní učitel: Zdeněk Diviš  

ředitel školy: Jan Vodička      

Berze Radek Menyhérthová Leona Bigasová Ludmila Modrovičová Kateřina Bláhová Monika Nasler Josef Bláhová Petra Neuschl Miroslav Grünberg Jaroslav Pálfyová Lenka Hricová Kateřina Sidorjaková Monika Hrušková Lucie Stará Lenka Chmelová Michaela Sýkora Pavel Klepáčková Miroslava Vrábelová Martina Koňarik Milan Zaňáková Věra Kuncová Kateřina Hovorka Stanislav Machoň Milan Glaserová Tereza Lupačová Petra Stolarčíková Julie Földeš Tomáš          

8.A 1994/95

třídní učitelka: Blažena Lvová  

ředitel školy: Jan Vodička      

Bednár Robert Šuláková Olga Bušta Petr Überlacker Josef Filipčík Miroslav Zemková Irena Hanková Jana Zemková Marie Kalina David Koprušťáková Lenka Klepáček Roman Forsterová Lucie Krištof Antonín Ivaničová Monika Kubincová Blanka Skalický Jan Müller Petr   Oračková Daniela   Pěnkava Jiří   Štefaňák Michal          

8.B 1994/95

třídní učitelka: Jana Kuželková  

ředitel školy: Jan Vodička      

Ballová Andrea Nedvědová Kristýna Beňová Petra Swietoňová Lenka Čurčíková Helena Šajnerová Romana Endler Jan Tonarová Stanislava Fafílek Martin Žigar Miroslav Hájková Milena Dědouch Tomáš Husková Hedvika Machalová Veronika Jelínek Tomáš   Kupec Ota          

1995/96          

9.A 1996/97

třídní učitelka: Marie Horčičková  

ředitel školy: Jan Vodička      

Duka Josef Mrázko Jaroslav Filipčíková Bohuslava Placatka Václav Forsterová Lenka Rangel Jaroslav Frank Ladislav Rolník Jaroslav Glazer David Uhligová Renata Hlinovská Martina Žamberi Marcel Kováč Martin   Kupec Miloš   Kupcová Šárka   Lorenzová Veronika          

9.B 1996/97

třídní učitelka: Jana Hanzová  

ředitel školy: Jan Vodička      

Balhar Michal Němcová Lucie Kohoutová Jiřina Pašek Ondřej Mazel Robin Salvová Jaroslava Čurdová Jitka Skopcová Lenka Glazerová Blanka Hertel Petr Hovorka Michal Chaloupka Jiří Kamírová Lenka   Koňariková Lenka   Luňan Petr   Menyherthová Michaela   Mrázko Radek          

9.A 1997/98

třídní učitelka: Jana Kuželková  

ředitel školy: Jan Vodička      

Bílek Milan Souček Martin Bílková Michaela Štefková Lenka Fojtík Petr Štrbáková Michaela Francúzová Kateřina Vala Ondřej Grůzová Michaela Voglová Lenka Hudečková Jiřina Vrábel Tomáš Kalina Radek Wild David Karbanová Lucie Žigarová Michaela Kejmar Richard Forsterová Lenka Neuschl Radek Mařík Jan Piták Pavel Belancová Edita Placatková Martina Šesták David Plachý Josef Papová Renata        

9.A 1998/99

třídní učitel: Zdeněk Diviš  

ředitel školy: Jan Vodička      

Ballo Lukáš Zajíček Martin Bigazová Klára Plachý Josef Fúričková Lucie Valenta Lubomír Glazerová Hana Trojan Josef Hertelová Štěpánka Nezbedová Jana Hudečková Jana   Chmela Miroslav   Jankov Petr   Klenner Patrik   Kohout Jiří   Lorenzová Petra   Morong Ondřej          

9.A 1999/2000

třídní učitelka: Andrea Černá  

ředitel školy: Jan Vodička      

Endlerová Kateřina Dobiáš Pavel Horčičková Šárka Francúz Jaroslav Jankov Martin Jedličková Šárka Koňarik Michal Kalina Radek Köstler Milan Mazlová Veronika Kulovaný Vojtěch Varga Jan Mour Stanislav Vargová Věra Nedvěd Ladislav Zoubková Štěpánka Nedvěd Radek Šramhauser Petr Nedvědová Edita   Pospíšilová Lucie   Synáč Vojtěch   Šedivá Jana   Thiel Lukáš   Valentová Martina          

9.A 2000/2001

třídní učitelka: Marie Horčičková  

ředitel školy: Jan Vodička      

Berze Zdeněk Machoňová Martina Bigazová Monika Michalcová Kateřina Bláha David Rolník Josef Bršťák Miroslav Sojka Pavel Divišová Lenka Švejda Radomír Furičková Lenka Varga Jakub Grůza David Volf Karel Klennerová Dominika Zajíček Petr Koudelka Jan Rejfířová Klára Kupcová Marcela          

9.A 2001/2002

třídní učitelka: Jana Hanzová  

ředitel školy: Jan Vodička      

Baar Jiří Kováč Daniel Endler Tomáš Papová Nikola Glazer Martin Radová Alena Hertel Lubomír Stanko Lukáš Hrabina David Swietoňová Irena Ivaničová Markéta Štork Miroslav Jankovová Jana Thiel Jan Kohoutová Eva Vogl Martin Kopecká Vendula Bikar Stanislav Kotyková Lucie Cínová Monika Králík Josef          

9.A 2002/2003

třídní učitelka: Jana Hanzová  

ředitel školy: Jan Vodička      

Baarová Žaneta Nedvědová Lucie Beránková Eva Papová Gabriela Blažková Veronika Salvová Ivona Čechvalová Tereza Volf Roman Dědouch Marek Kuna Lukáš Hlípalová Lucie   Hrabinová Klára   Hüttnerová Karina   Jelínková Markéta   Koňarik Martin   Lichý Jiří   Morong Jonáš          

9.A 2003/2004

třídní učitelka: Andrea Černá  

ředitelka školy: Mgr. Alena Brabcová      

Andrejčík Lukáš Práznovská Jana Belancová Radka Sidorjaková Jana Bláha Václav Šafařík Adam Dragulová Jana Balog Ladislav Dusová Kristýna Fišnar Miroslav Hudeček Slávek Kuciak Pavel Klenner Filip   Koudelka Lukáš   Králíková Marie   Ondič Miroslav   Pfeiferová Vendula   Pospíšil Zdeněk          

9.A 2004/2005

třídní učitel: ing. Ivan Rambousek  

ředitelka školy: Mgr. Alena Brabcová      

Bělohoubek Jaroslav Svobodová Michaela Bigaz Rostislav Vaňousová Táňa Francúzová Barbora Volf Tomáš Glazer Jaroslav Fišnarová Jiřina Gruber Lukáš Čelináková Veronika Karban Václav Pešout Josef Kido Karel Šemro Radek Kopecká Monika Pištová Zuzana Kreslová Terezie Dufková Kateřina Ottová Jana   Skopalová Markéta          

9.A 2005/2006

třídní učitelka: Lenka Burianová  

ředitelka školy: Mgr. Alena Brabcová      

Cupák Martin   Forster Jaroslav   Huynh Nguyen Viet   Korolovová Andrea   Kubát Marek   Nechanický Jakub   Pfeiferová Lucie   Pinerová Lucie   Štefková Věra   Thielová Veronika   Zachariáš Petr          

2006/2007 – vycházející žáci

třídní učitel 9.A: Ing. Jaromír Jelínek  

ředitelka školy: Mgr. Alena Brabcová      

Andrejčíková Markéta   Barthová Věra   Blažková Martina   Bzirská Kateřina   Holík Jiří   Horčičková Jana   Jílková Markéta   Kloz Martin   Koudelka Tomáš   Krejčová Renata   Lauro Robin   Mázlová Hana   Polívka Martin   Ryba Jan   Stodůlková Eliška   Svejkovská Veronika   Špak Michal   Týra Tomáš   Žižka Patrik   8.A.   Juhás Martin   Glazer Radek   7.A.   Hammer František   Kůrka Miroslav          

2007/2008– vycházející žáci

třídní učitel 9.A: Bc. Lenka Burianová  

ředitelka školy: Mgr. Alena Brabcová      

9.A   Baar David   Bikar Marek   Brabec Tomáš   Černý Petr   Dyčková Lucie   Francúzová Kára   Fúrička Martin   Goisová Kateřina   Hadvigová Kateřina   Hartmannová Bára   Hofericová Nikola   Hronová Martina   Lekešová Barbora   Michálková Kateřina   Piner Patrik   Pipek Tomáš   Pospíšil Karel   Pouzarová Veronika  Sedláček Michal   Svoboda Daniel   8.APlačková Simona   5.A   Daškevičová Klára  

Svátek

Svátek má Luboš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Pojďte se vykoupat do řeky

Zítra má svátek Martina

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.

Pranostika na akt. den

Deštivé léto horší podzimku.

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
déšť 24 °C 16 °C
déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 4.73m/s
tlak1016hPa
vlhkost61%
srážky12.05mm

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie


nahoru